Arriva Bratislava: vozidlá SOR CN 10,5

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BT-064DI 8521 2809
TK9N1XXHLM2SL5809
SOR CN 10,5 2021
(8/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-118DY 8522 2808
TK9N1XXHLM2SL5808
SOR CN 10,5 2021
(8/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-210FE 8523 2806
TK9N1XXHLM2SL5806
SOR CN 10,5 2021
(8/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-227FE 8524 2812
TK9N1XXHLM2SL5812
SOR CN 10,5 2021
(8/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-376DP 8525 2807
TK9N1XXHLM2SL5807
SOR CN 10,5 2021
(8/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-433DS 8526 2811
TK9N1XXHLM2SL5811
SOR CN 10,5 2021
(8/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-724DS 8527 2804
TK9N1XXHLM2SL5804
SOR CN 10,5 2021
(8/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-933DI 8528 2805
TK9N1XXHLM2SL5805
SOR CN 10,5 2021
(8/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-981DK 8529 2803
TK9N1XXHLM2SL5803
SOR CN 10,5 2021
(8/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-832EY 8530 2810
TK9N1XXHLM2SL5810
SOR CN 10,5 2021
(8/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 10 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (10) majú približný priemerný vek 2 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Malacky.

Posledná aktualizácia vozidiel: 27. 6. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie