DP Bratislava: vozidlá Iveco Citelis 12M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-676AL 1031 5
VNEPS09D10M000005
Iveco Citelis 12M 2010
(11/2010)
[12/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-656AL 1032 8
VNEPS09D10M000008
Iveco Citelis 12M 2010
(11/2010)
[12/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-696AL 1033 9
VNEPS09D10M000009
Iveco Citelis 12M 2010
(11/2010)
[12/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-429BF 1034 34
VNEPS09D10M000034
Iveco Citelis 12M 2011
(4/2011)
[4/2011]
 
 
 
zobraziť
BL-199BG 1035 35
VNEPS09D10M000035
Iveco Citelis 12M 2011
(4/2011)
[4/2011]
 
 
 
zobraziť
BL-306AZ 1036 36
VNEPS09D10M000036
Iveco Citelis 12M 2011
(4/2011)
[4/2011]
 
 
 
zobraziť
BL-772UT 2331 321
VNEPS09D106000321
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
(16.3.2022)
10/2022
 
zobraziť
BL-219VK 2332 322
VNEPS09D106000322
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
(19.10.2022)
11/2022
 
zobraziť
BL-573UU 2333 324
VNEPS09D106000324
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
(10.11.2021)
2/2022
[9/2022]
zobraziť
BL-063UO 2334 325
VNEPS09D106000325
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
(22.10.2022)
10/2022
 
zobraziť
BL-571UU 2335 327
VNEPS09D106000327
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
(21.10.2022)
10/2022
 
zobraziť
BL-658UV 2336 328
VNEPS09D106000328
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
(22.10.2022)
10/2022
 
zobraziť
BL-715UT 2337 330
VNEPS09D106000330
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
(21.10.2022)
10/2022
 
zobraziť
BL-798UU 2338 331
VNEPS09D106000331
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
(4.2.2022)
10/2022
 
zobraziť
BL-083UO 2339 333
VNEPS09D106000333
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
(15.11.2022)
12/2022
 
zobraziť
BL-167UU 2340 334
VNEPS09D106000334
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
(13.8.2021)
4/2022
[9/2022]
zobraziť
BL-175UU 2341 336
VNEPS09D106000336
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
(22.10.2022)
11/2022
 
zobraziť
BL-340UT 2342 337
VNEPS09D106000337
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
(25.10.2022)
25.10.2022
 
zobraziť
BL-165UU 2343 342
VNEPS09D106000342
Iveco Citelis 12M 2008
(9/2009)
[9/2009]
(25.10.2022)
11/2022
 
zobraziť
BL-501UN 2344 801
VNEPS09D106000801
Iveco Citelis 12M 2009
(9/2009)
[9/2009]
(25.10.2022)
25.10.2022
 
zobraziť
BL-464UV 2345 802
VNEPS09D106000802
Iveco Citelis 12M 2009
(9/2009)
[9/2009]
(16.11.2022)
12/2022
 
zobraziť
BL-272UU 2346 803
VNEPS09D106000803
Iveco Citelis 12M 2009
(9/2009)
[9/2009]
(2022)
7/2022
[9/2022]
zobraziť
BL-062UO 2347 41
VNEPS09D106000041
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
(25.10.2022)
25.10.2022
 
zobraziť
BL-660UT 2348 42
VNEPS09D106000042
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
(4.10.2022)
11/2022
 
zobraziť
BL-199UU 2349 43
VNEPS09D106000043
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
(20.5.2021)
1/2022
[9/2022]
zobraziť
BL-328UT 2350 44
VNEPS09D106000044
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
(22.5.2021)
4/2022
[9/2022]
zobraziť
BL-074UO 2351 45
VNEPS09D106000045
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
(17.11.2022)
12/2022
 
zobraziť
BL-669UT 2352 46
VNEPS09D106000046
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
(17.11.2022)
12/2022
 
zobraziť
BL-679UU 2353 48
VNEPS09D106000048
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
(23.6.2022)
10/2022
 
zobraziť
BL-728UV 4001 49
VNEPS09D106000049
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
(29.11.2022)
12/2022
 
zobraziť
BL-654UT 4002 50
VNEPS09D106000050
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
(6/2019)
2/2021
[2/2022]
zobraziť
BT-430EH 4003 53
VNEPS09D106000053
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
(23.11.2022)
12/2022
 
zobraziť
BL-116US 4004 54
VNEPS09D106000054
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
(26.10.2022)
2.11.2022
 
zobraziť
BL-667UT 4005 55
VNEPS09D106000055
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-121UU 4006 56
VNEPS09D106000056
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
(22.5.2021)
1/2022
[9/2022]
zobraziť
BL-727UR 4007 57
VNEPS09D106000057
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
(22.11.2022)
12/2022
 
zobraziť
BL-094UO 4008 58
VNEPS09D106000058
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
(13.10.2022)
2.11.2022
 
zobraziť
BL-505UN 4009 59
VNEPS09D106000059
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
(24.11.2022)
12/2022
 
zobraziť
BL-408EZ 4010 60
VNEPS09D106000060
Iveco Citelis 12M 2007
(10/2009)
[10/2009]
(1.12.2022)
12/2022
 
zobraziť
BA-679XP 4011 1238
VNEPS09D106001238
Iveco Citelis 12M 2009
(11/2009)
[11/2009]
(12/2018)
3/2019
[11.10.2019]
zobraziť
BA-719XR 4012 1239
VNEPS09D106001239
Iveco Citelis 12M 2009
(11/2009)
[11/2009]
(25.11.2021)
1/2022
[9/2022]
zobraziť
Vypísaných celkom 41 vozidiel, z toho:
  • predaný inému dopravcovi: 26 vozidiel
  • zošrotovaný: 8 vozidiel
  • v prevádzke: 5 vozidiel
  • odstavený (dočasne): 1 vozidlo
  • historické/múzejné vozidlo: 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (6) majú približný priemerný vek 13,5 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Vozovňa Petržalka: 35 vozidiel
  • Vozovňa Trnávka: 5 vozidiel
  • Vozovňa Hroboňova: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: 31. 5. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie