FERMO: vozidlá Iveco Crossway 12M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
SA-906BV 5971
VNESFR1600M005971
Iveco Crossway 12M 2008
(7/2010)
[8/2010]
 
 
 
zobraziť
SA-218CB 11696
VNESFR1600M011696
Iveco Crossway 12M 2011
(9/2011)
[9/2011]
 
 
 
zobraziť
SA-035CC 11694
VNESFR1600M011694
Iveco Crossway 12M 2011
 
[12/2011]
 
 
 
zobraziť
SA-992CU 11897
VNESFR1600M011897
Iveco Crossway 12M 2011
(8/2016)
[8/2016]
 
 
 
zobraziť
SA-142CV 11895
VNESFR1600M011895
Iveco Crossway 12M 2011
(8/2016)
[8/2016]
 
 
 
zobraziť
SA-101CX 6116
VNESFR1600M006116
Iveco Crossway 12M 2009
(11/2016)
[11/2016]
 
 
 
zobraziť
SA-863DF 16801
VNESFR1600M016801
Iveco Crossway 12M 2013
(9/2018)
[10/2018]
 
 
 
zobraziť
SA-941DF 16466
VNESFR1600M016466
Iveco Crossway 12M 2013
(10/2018)
[10/2018]
 
 
 
zobraziť
SA-413DG 16942
VNESFR1600M016942
Iveco Crossway 12M 2013
(11/2018)
[11/2018]
 
 
 
zobraziť
SA-428DG 16850
VNESFR1600M016850
Iveco Crossway 12M 2013
(11/2018)
[11/2018]
 
 
 
zobraziť
SA-646DR 17253
VNESFR1600M017253
Iveco Crossway 12M 2013
(4/2021)
[4/2021]
 
 
 
zobraziť
SA-652DR 17246
VNESFR1600M017246
Iveco Crossway 12M 2013
(4/2021)
[4/2021]
 
 
 
zobraziť
SA-490DS 13050
VNESFR1600M013050
Iveco Crossway 12M 2011
(7/2021)
[7/2021]
 
 
 
zobraziť
SA-403DT 17242
VNESFR1600M017242
Iveco Crossway 12M 2013
(9/2021)
[10/2021]
 
 
 
zobraziť
SA-670DT 15937
VNESFR1600M015937
Iveco Crossway 12M 2012
(9/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
SA-518DY 6114
VNESFR1600M006114
Iveco Crossway 12M 2009
(8/2022)
[8/2022]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 16 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (16) majú približný priemerný vek 11,5 rokov.

Posledná aktualizácia vozidiel: 6. 11. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie