Arriva Liorbus: vozidlá Iveco Crossway 12M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
RK-732AX 910
VNESFR1600M000910
Iveco Crossway 12M 2007
(5/2007)
[5/2007]
(9/2023)
9/2023
 
zobraziť
RK-733AX 909
VNESFR1600M000909
Iveco Crossway 12M 2007
(5/2007)
[5/2007]
(2023)
2023
 
zobraziť
RK-734AX 908
VNESFR1600M000908
Iveco Crossway 12M 2007
(5/2007)
[5/2007]
 
6/2022
 
zobraziť
RK-735AX 845
VNESFR1600M000845
Iveco Crossway 12M 2007
(5/2007)
[5/2007]
(11/2021)
6/2022
 
zobraziť
RK-736AX 919
VNESFR1600M000919
Iveco Crossway 12M 2007
(5/2007)
[5/2007]
(9/2023)
9/2023
 
zobraziť
RK-047AY 1291
VNESFR1600M001291
Iveco Crossway 12M 2007
(6/2007)
[6/2007]
(2023)
2023
 
zobraziť
RK-048AY 1302
VNESFR1600M001302
Iveco Crossway 12M 2007
(6/2007)
[6/2007]
(6/2022)
7/2022
 
zobraziť
RK-049AY 1300
VNESFR1600M001300
Iveco Crossway 12M 2007
(6/2007)
[6/2007]
(12/2023)
12/2023
 
zobraziť
RK-051AY 1289
VNESFR1600M001289
Iveco Crossway 12M 2007
(6/2007)
[6/2007]
(6/2022)
2022
 
zobraziť
RK-744BA 3793
VNESFR1600M003793
Iveco Crossway 12M 2008
(4/2008)
[4/2008]
(2023)
12/2023
 
zobraziť
RK-745BA 3792
VNESFR1600M003792
Iveco Crossway 12M 2008
(4/2008)
[4/2008]
(6/2023)
9/2023
 
zobraziť
RK-783BD 6760
VNESFR1600M006760
Iveco Crossway 12M 2009
(4/2009)
[4/2009]
(6/2023)
6/2023
 
zobraziť
RK-784BD 6759
VNESFR1600M006759
Iveco Crossway 12M 2009
(4/2009)
[4/2009]
(2023)
12/2023
 
zobraziť
RK-785BD 6758
VNESFR1600M006758
Iveco Crossway 12M 2009
(4/2009)
[4/2009]
(6/2023)
6/2023
 
zobraziť
RK-786BD 6757
VNESFR1600M006757
Iveco Crossway 12M 2009
(4/2009)
[4/2009]
(2023)
10/2023
 
zobraziť
RK-793BD 6756
VNESFR1600M006756
Iveco Crossway 12M 2009
(4/2009)
[4/2009]
(12/2023)
6/2024
 
zobraziť
RK-800BD 6764
VNESFR1600M006764
Iveco Crossway 12M 2009
(4/2009)
[4/2009]
(6/2023)
9/2023
 
zobraziť
RK-982BJ 11691
VNESFR1600M011691
Iveco Crossway 12M 2011
(2011)
[7/2011]
(12/2023)
 
 
zobraziť
RK-485BL 3577
VNESFR1600M003577
Iveco Crossway 12M 2008
(2/2012)
[2/2012]
(6/2023)
6/2023
 
zobraziť
RK-854BP 18088
VNESFR1600M018088
Iveco Crossway 12M 2013
(2013)
[10/2013]
 
 
 
zobraziť
RK-047BR 18090
VNESFR1600M018090
Iveco Crossway 12M 2013
(10/2013)
[10/2013]
 
 
 
zobraziť
RK-055BR 18092
VNESFR1600M018092
Iveco Crossway 12M 2013
(2013)
[10/2013]
 
 
 
zobraziť
RK-079BR 18089
VNESFR1600M018089
Iveco Crossway 12M 2013
(2013)
[10/2013]
 
 
 
zobraziť
RK-079BS 19579
VNESFR1600M019579
Iveco Crossway 12M 2014
(2014)
[3/2014]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 24 vozidiel, z toho:
  • predaný inému dopravcovi: 18 vozidiel
  • v prevádzke: 5 vozidiel
  • odstavený (dočasne): 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (6) majú približný priemerný vek 11,2 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Trstená: 7 vozidiel
  • Námestovo: 6 vozidiel
  • Liptovský Mikuláš: 6 vozidiel
  • Dolný Kubín: 3 vozidlá
  • Ružomberok: 2 vozidlá
Posledná aktualizácia vozidiel: 16. 6. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie