Arriva Bratislava: vozidlá Iveco Crossway LE 12M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
ZV-556CE 8941 10307
VNESFR1620M010307
Iveco Crossway LE 12M 2010
(10/2021)
[11/2021]
(5/2022)
5/2022
 
zobraziť
ZV-236CE 8966 9201
VNESFR1620M009201
Iveco Crossway LE 12M 2010
(10/2021)
[11/2021]
(5/2022)
5/2022
 
zobraziť
ZV-559CE 8968 10310
VNESFR1620M010310
Iveco Crossway LE 12M 2010
(10/2021)
[11/2021]
(5/2022)
5/2022
 
zobraziť
BL-847HD 8877 19440
VNESFR1520M019440
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-886HD 8878 19460
VNESFR1520M019460
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-608HC 8879 19441
VNESFR1520M019441
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-002HA 8880 19417
VNESFR1520M019417
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-199HA 8881 19381
VNESFR1520M019381
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-466HC 8882 19397
VNESFR1520M019397
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-244HA 8883 19398
VNESFR1520M019398
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-990HB 8884 19391
VNESFR1520M019391
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-642HC 8885 19424
VNESFR1520M019424
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-667HC 8886 19519
VNESFR1520M019519
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-198HA 8887 19380
VNESFR1520M019380
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-006HC 8888 19418
VNESFR1520M019418
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-114HB 8889 19456
VNESFR1520M019456
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-637HC 8890 19412
VNESFR1520M019412
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-191HB 8891 19411
VNESFR1520M019411
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-211HC 8892 19433
VNESFR1520M019433
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-181HC 8893 19343
VNESFR1520M019343
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-984GY 8894 19455
VNESFR1520M019455
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-855HD 8895 19470
VNESFR1520M019470
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-651HC 8896 19471
VNESFR1520M019471
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 23 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 20 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 3 vozidlá

Vypísané prevádzkové vozidlá (20) majú približný priemerný vek 9 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Malacky.

Posledná aktualizácia vozidiel: 12. 11. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie