SAD Zvolen: vozidlá Iveco Crossway LE Line 10,8M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
ZV-892CY 21816
VNE5045N10M021816
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2014
(12/2014)
[1/2015]
 
 
 
zobraziť
ZV-722CY 21818
VNE5045N50M021818
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2014
(12/2014)
[1/2015]
 
 
 
zobraziť
ZV-707CY 21820
VNE5045N30M021820
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2014
(12/2014)
[1/2015]
 
 
 
zobraziť
ZV-902CY 21824
VNE5045N00M021824
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2014
(12/2014)
[1/2015]
 
 
 
zobraziť
ZV-891CY 21827
VNE5045N60M021827
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2014
(12/2014)
[1/2015]
 
 
 
zobraziť
ZV-889CY 21829
VNE5045NX0M021829
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2014
(12/2014)
[1/2015]
 
 
 
zobraziť
ZV-901CY 21831
VNE5045N80M021831
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2014
(12/2014)
[1/2015]
 
 
 
zobraziť
ZV-736DC 22992
VNE5045N40M022992
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2015
(10/2015)
[11/2015]
 
 
 
zobraziť
ZV-688DD 24748
VNE5045N30M024748
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2015
(12/2015)
[1/2016]
 
 
 
zobraziť
ZV-824DD 24743
VNE5045N40M024743
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2015
(12/2015)
[1/2016]
 
 
 
zobraziť
ZV-694DD 24775
VNE5045N60M024775
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2015
(12/2015)
[1/2016]
 
 
 
zobraziť
ZV-239DD 24745
VNE5045N80M024745
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2015
(12/2015)
[1/2016]
 
 
 
zobraziť
ZV-410DF 26166
VNE5045N20M026166
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2016
(4/2016)
[5/2016]
 
 
 
zobraziť
ZV-401DF 26163
VNE5045N70M026163
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2016
(4/2016)
[5/2016]
 
 
 
zobraziť
ZV-385DF 26179
VNE5045N00M026179
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2016
(4/2016)
[5/2016]
 
 
 
zobraziť
ZV-224DF 26184
VNE5045N40M026184
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2016
(4/2016)
[5/2016]
 
 
 
zobraziť
ZV-925DF 25832
VNE5045N80M025832
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2016
(5/2016)
[6/2016]
 
 
 
zobraziť
ZV-546EK 49484
VNE5245P50M049484
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2021
(8/2021)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-679EK 49486
VNE5245P90M049486
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2021
(8/2021)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-640EK 49503
VNE5245P50M049503
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2021
(8/2021)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-664EK 49506
VNE5245P00M049506
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2021
(8/2021)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-659EK 49135
VNE5245P20M049135
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2021
(8/2021)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-676EK 49483
VNE5245P30M049483
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2021
(8/2021)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-671EK 49523
VNE5245P00M049523
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2021
(8/2021)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-674EK 49544
VNE5245P80M049544
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2021
(8/2021)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-663EK 49521
VNE5245P70M049521
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2021
(8/2021)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-588EK 49536
VNE5245P90M049536
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2021
(8/2021)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-541EK 49546
VNE5245P10M049546
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2021
(8/2021)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-202EK 49524
VNE5245P20M049524
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2021
(8/2021)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-562EK 49526
VNE5245P60M049526
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2021
(8/2021)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-592EK 49534
VNE5245P50M049534
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2021
(8/2021)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-576EK 49535
VNE5245P70M049535
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2021
(8/2021)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
ZV-580ER 53426
VNE5045N50M053426
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(8/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
ZV-491ER 53430
VNE5045N70M053430
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(8/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
ZV-593ER 53447
VNE5045N20M053447
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(8/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
ZV-501ER 53451
VNE5045N40M053451
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(8/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
ZV-582ER 53468
VNE5045NX0M053468
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(8/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
ZV-592ER 53472
VNE5045N10M053472
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(8/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
ZV-869ES 55155
VNE5045NX0M055155
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-137ET 55615
VNE5045N70M055615
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-157ET 55486
VNE5045N00M055486
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-155ET 55592
VNE5045NX0M055592
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-219ET 55594
VNE5045N30M055594
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-135ET 55487
VNE5045N20M055487
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-533ES 55596
VNE5045N70M055596
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-007ET 55510
VNE5045N40M055510
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-118ET 55634
VNE5045N00M055634
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-131ET 55613
VNE5045N30M055613
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-140ET 55593
VNE5045N10M055593
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-166ET 55616
VNE5045N90M055616
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-732ES 55614
VNE5045N50M055614
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-212ET 55595
VNE5045N50M055595
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[2/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-192ET 55513
VNE5045NX0M055513
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[2/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-389ET 55488
VNE5045N40M055488
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[2/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-215ET 55509
VNE5045N80M055509
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[2/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-201ET 55511
VNE5045N60M055511
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[2/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-096ET 55489
VNE5045N60M055489
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[2/2023]
 
 
 
zobraziť
ZV-077ET 55512
VNE5045N80M055512
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2022
(12/2022)
[2/2023]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 58 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (58) majú približný priemerný vek 4,3 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Žiar nad Hronom: 20 vozidiel
  • Zvolen: 15 vozidiel
  • Brezno: 14 vozidiel
  • Detva: 5 vozidiel
  • Banská Bystrica: 3 vozidlá
  • Modrý Kameň: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: 26. 1. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie