Arriva Bratislava: vozidlá Iveco Crossway LE Line 12M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BT-262DP 8701 50141
VNE5046N90M050141
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-303DE 8702 50069
VNE5046N50M050069
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-314DE 8703 50122
VNE5046N50M050122
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-322FE 8704 50047
VNE5046N60M050047
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-454DE 8705 50085
VNE5046N80M050085
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-456DE 8706 50082
VNE5046N80M050082
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-483DE 8707 50101
VNE5046N80M050101
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-485DE 8708 50108
VNE5046N00M050108
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-491DE 8709 50104
VNE5046N30M050104
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-493DE 8710 50016
VNE5046N60M050016
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-499DE 8711 50103
VNE5046N10M050103
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-690FE 8712 49046
VNE5046NX0M049046
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-807DE 8713 50072
VNE5046N50M050072
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-826DE 8714 50157
VNE5046N20M050157
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-901DE 8715 50067
VNE5046N10M050067
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-919DE 8716 50058
VNE5046N00M050058
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-964DE 8717 50107
VNE5046N90M050107
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-058DK 8718 50140
VNE5046N70M050140
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-165FG 8719 50155
VNE5046N20M050155
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-345FE 8720 50154
VNE5046N70M050154
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-477DE 8721 50090
VNE5046N80M050090
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-689EF 8722 50139
VNE5046N00M050139
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-712FE 8723 50026
VNE5046N90M050026
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-717EF 8724 50156
VNE5046N00M050156
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-901DS 8725 50099
VNE5046N80M050099
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(10/2021)
[11/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-838FB 8726 52019
VNE5046N00M052019
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-841FB 8727 52119
VNE5046N40M052119
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-843FB 8728 52121
VNE5046N20M052121
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-825FB 8729 52124
VNE5046N80M052124
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-842FB 8730 52137
VNE5046N60M052137
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-837FB 8731 52139
VNE5046NX0M052139
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-525FB 8732 52141
VNE5046N80M052141
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-855FB 8733 52143
VNE5046N10M052143
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-824FB 8734 52164
VNE5046N90M052164
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-862FB 8735 52177
VNE5046N70M052177
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-639FB 8736 52116
VNE5046N90M052116
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-654FB 8737 52123
VNE5046N60M052123
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-632FB 8738 52138
VNE5046N80M052138
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-003EV 8739 52158
VNE5046N30M052158
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-026EV 8740 52159
VNE5046N50M052159
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-034EV 8741 52161
VNE5046N30M052161
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-004EV 8742 52163
VNE5046N70M052163
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-938FB 8743 52144
VNE5046N30M052144
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-919FB 8744 52157
VNE5046N10M052157
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-514EV 8745 52178
VNE5046N90M052178
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-523EV 8746 52179
VNE5046N00M052179
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(3/2022)
[3/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-635FA 8747 52181
VNE5046N90M052181
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(4/2022)
[4/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-810EY 8748 52183
VNE5046N20M052183
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(4/2022)
[4/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-439ES 8749 52945
VNE5046N40M052945
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(5/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-190ES 8750 52948
VNE5046NX0M052948
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(5/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-401ES 8751 52967
VNE5046N30M052967
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(5/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-274EI 8752 52964
VNE5046N80M052964
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(5/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-261EI 8753 52974
VNE5046N00M052974
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(5/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-797EI 8754 52970
VNE5046N30M052970
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(5/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-237FD 8755 53007
VNE5046N90M053007
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(5/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-268ES 8756 52989
VNE5046N20M052989
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-656EU 8757 53282
VNE5046N90M053282
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-662EU 8758 53284
VNE5046N20M053284
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-653EU 8759 53286
VNE5046N60M053286
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-474EK 8760 53298
VNE5046N20M053298
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-678EU 8761 53305
VNE5046N60M053305
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-608FC 8762 53299
VNE5046N40M053299
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-985EJ 8763 53301
VNE5046N90M053301
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-615FC 8764 53303
VNE5046N20M053303
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-614FC 8765 53307
VNE5046NX0M053307
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-593FC 8766 53406
VNE5046N10M053406
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-978EJ 8767 53369
VNE5046NX0M053369
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-012FC 8768 53408
VNE5046N50M053408
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-493EK 8769 53412
VNE5046N70M053412
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-609FC 8770 53411
VNE5046N50M053411
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-959EU 8771 53409
VNE5046N70M053409
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[7/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-015FC 8772 53410
VNE5046N30M053410
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-821EZ 8773 53404
VNE5046N80M053404
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[7/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-600FC 8774 53388
VNE5046N30M053388
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-601FC 8775 53383
VNE5046N40M053383
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-313FC 8776 53367
VNE5046N60M053367
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[7/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-279GY 8777 53364
VNE5046N00M053364
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[7/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-857EX 8778 53348
VNE5046N20M053348
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-618FC 8779 53402
VNE5046N40M053402
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-005FC 8780 53381
VNE5046N00M053381
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(6/2022)
[6/2022]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 80 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 79 vozidiel
  • odstavený (dočasne): 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (80) majú približný priemerný vek 2,3 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Malacky.

Posledná aktualizácia vozidiel: 26. 3. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie