eurobus: vozidlá Iveco Crossway Line 12M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
KE-434JK 21336
VNE6236P80M021336
Iveco Crossway Line 12M 2014
(11/2014)
[11/2014]
(3/2023)
 
 
zobraziť
KE-506JK 21338
VNE6236P10M021338
Iveco Crossway Line 12M 2014
(11/2014)
[11/2014]
 
 
 
zobraziť
KE-536JK 21340
VNE6236PX0M021340
Iveco Crossway Line 12M 2014
(11/2014)
[11/2014]
(4/2024)
 
 
zobraziť
KE-578JJ 21344
VNE6236P70M021344
Iveco Crossway Line 12M 2014
(11/2014)
[11/2014]
(2/2024)
 
 
zobraziť
KE-430JK 21346
VNE6236P00M021346
Iveco Crossway Line 12M 2014
(11/2014)
[11/2014]
(12/2023)
 
 
zobraziť
KE-424JK 21348
VNE6236P40M021348
Iveco Crossway Line 12M 2014
(11/2014)
[11/2014]
(4/2024)
 
 
zobraziť
KE-407JK 21350
VNE6236P20M021350
Iveco Crossway Line 12M 2014
(11/2014)
[11/2014]
(12/2023)
 
 
zobraziť
KE-515JK 21354
VNE6236PX0M021354
Iveco Crossway Line 12M 2014
(11/2014)
[11/2014]
(12/2023)
 
 
zobraziť
KE-056JK 21356
VNE6236P30M021356
Iveco Crossway Line 12M 2014
(11/2014)
[11/2014]
(12/2023)
 
 
zobraziť
KE-574JJ 21358
VNE6236P70M021358
Iveco Crossway Line 12M 2014
(11/2014)
[11/2014]
 
 
 
zobraziť
KE-564JK 21360
VNE6236P50M021360
Iveco Crossway Line 12M 2014
(11/2014)
[11/2014]
(12/2023)
 
 
zobraziť
KE-099KA 24747
VNE6236P00M024747
Iveco Crossway Line 12M 2015
(11/2015)
[11/2015]
(4/2024)
7/2024
 
zobraziť
KE-119KA 24750
VNE6236P00M024750
Iveco Crossway Line 12M 2015
(11/2015)
[11/2015]
(4/2024)
 
 
zobraziť
KE-218KO 28591
VNE6236P40M028591
Iveco Crossway Line 12M 2016
(11/2016)
[12/2016]
 
 
 
zobraziť
KE-323MN 40823
VNE6236P40M040823
Iveco Crossway Line 12M 2019
(9/2019)
[9/2019]
 
 
 
zobraziť
KE-332MN 40824
VNE6236P60M040824
Iveco Crossway Line 12M 2019
(9/2019)
[9/2019]
 
 
 
zobraziť
KE-512MP 41484
VNE6236P20M041484
Iveco Crossway Line 12M 2019
(10/2019)
[10/2019]
 
 
 
zobraziť
KE-490MP 41497
VNE6236P00M041497
Iveco Crossway Line 12M 2019
(10/2019)
[10/2019]
 
 
 
zobraziť
KE-508MP 41499
VNE6236P40M041499
Iveco Crossway Line 12M 2019
(10/2019)
[10/2019]
 
 
 
zobraziť
KE-511MP 41501
VNE6236P90M041501
Iveco Crossway Line 12M 2019
(10/2019)
[10/2019]
 
 
 
zobraziť
KE-228NN 45274
VNE6236P00M045274
Iveco Crossway Line 12M 2020
(3/2021)
[4/2021]
 
 
 
zobraziť
KE-204NN 45275
VNE6236P20M045275
Iveco Crossway Line 12M 2020
(3/2021)
[4/2021]
 
 
 
zobraziť
KE-218NN 45277
VNE6236P60M045277
Iveco Crossway Line 12M 2020
(3/2021)
[4/2021]
 
 
 
zobraziť
KE-585NM 45278
VNE6236P80M045278
Iveco Crossway Line 12M 2020
(3/2021)
[4/2021]
 
 
 
zobraziť
KE-201NN 45251
VNE6236PX0M045251
Iveco Crossway Line 12M 2020
(3/2021)
[4/2021]
 
 
 
zobraziť
KE-208NN 45253
VNE6236P30M045253
Iveco Crossway Line 12M 2020
(3/2021)
[4/2021]
 
 
 
zobraziť
KE-202NN 45255
VNE6236P70M045255
Iveco Crossway Line 12M 2020
(3/2021)
[4/2021]
 
 
 
zobraziť
KE-573NM 45257
VNE6236P00M045257
Iveco Crossway Line 12M 2020
(3/2021)
[4/2021]
 
 
 
zobraziť
KE-231NN 45271
VNE6236P50M045271
Iveco Crossway Line 12M 2020
(3/2021)
[4/2021]
 
 
 
zobraziť
KE-572NM 45272
VNE6236P70M045272
Iveco Crossway Line 12M 2020
(3/2021)
[4/2021]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 30 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 19 vozidiel
  • definitívne odstavený: 10 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (19) majú približný priemerný vek 5,2 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Košice: 18 vozidiel
  • Dobšiná: 6 vozidiel
  • Rožňava: 3 vozidlá
  • Spišská Nová Ves: 2 vozidlá
  • Moldava nad Bodvou: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: 6. 7. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie