DREVEX - Tomanovics Juraj: vozidlá VDL Futura FHD2 129.365

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
DS-975EX 843
XNL501E100D000843
VDL Futura FHD2 129.365 2011
(5/2015)
[5/2015]
 
 
 
zobraziť
DS-229FL 2366
XNL501E100D002366
VDL Futura FHD2 129.365 2013
(12/2016)
[12/2016]
 
 
 
zobraziť
Vypísané celkom 2 vozidlá, obe v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (2) majú približný priemerný vek 12 rokov.

Posledná aktualizácia vozidiel: 27. 5. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie