Slovak Lines: vozidlá Neoplan Jetliner C

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-276LK
WAGP27ZZXGT023460
Neoplan Jetliner C 2016
(2/2016)
[3/2016]
(5/2022)
5/2022
 
zobraziť
BL-282LK 125
WAGP27ZZ3GT023459
Neoplan Jetliner C 2016
(2/2016)
[3/2016]
(11/2019)
11/2019
 
zobraziť
BL-720LK
WAGP27ZZ2GT023453
Neoplan Jetliner C 2016
(2/2016)
[3/2016]
(9/2022)
11/2022
 
zobraziť
BL-725LK
WAGP27ZZ8GT023456
Neoplan Jetliner C 2016
(2/2016)
[3/2016]
(2/2020)
2/2020
 
zobraziť
BL-731LK
WAGP27ZZ1GT023458
Neoplan Jetliner C 2016
(2/2016)
[3/2016]
(2/2020)
2/2020
 
zobraziť
BL-746LK
WAGP27ZZ1GT023461
Neoplan Jetliner C 2016
(2/2016)
[3/2016]
(6/2022)
6/2022
 
zobraziť
BL-751LK
WAGP27ZZ6GT023455
Neoplan Jetliner C 2016
(2/2016)
[3/2016]
(9/2019)
9/2019
 
zobraziť
Vypísaných celkom 7 vozidiel, všetky v stave predaný inému dopravcovi.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Slovak Lines Express.

Posledná aktualizácia vozidiel: 9. 4. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie