DP Bratislava: vozidlá PARS Šumperk K2S

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
7126 PARS Šumperk K2S 2007
(11/2007)
[10/2008]
 
 
 
zobraziť
7127 PARS Šumperk K2S 2008
(2009)
[2/2009]
 
 
 
zobraziť
7128 PARS Šumperk K2S 2009
(2009)
[2/2009]
 
 
 
zobraziť
7129 PARS Šumperk K2S 2008
(2009)
[2/2009]
 
 
 
zobraziť
7130 PARS Šumperk K2S 2009
(2009)
[2/2009]
 
 
 
zobraziť
7131 PARS Šumperk K2S 2009
(2009)
[2009]
 
 
 
zobraziť
7132 PARS Šumperk K2S 2009
(2009)
[5/2009]
 
 
 
zobraziť
7133 PARS Šumperk K2S 2009
(5/2009)
[5/2009]
 
 
 
zobraziť
7134 PARS Šumperk K2S 2009
(2009)
[7/2009]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 9 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 8 vozidiel
  • odstavený (dočasne): 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (9) majú približný priemerný vek 15,4 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Vozovňa Jurajov dvor: 8 vozidiel
  • Vozovňa Krasňany: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: dnes.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie