Policajný zbor SR: vozidlá Karosa LC 735.40

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BA-084FO 26390
TMKL73540KM026390
Karosa LC 735.40 1989
(10/1989)
[10/1989]
 
 
 
zobraziť
BA-186GJ 30130 Karosa LC 735.40 1989
 
[1989]
 
 
 
zobraziť
23204
TMKL73540JM023204
Karosa LC 735.40 1988
 
[1988]
(?)
?
 
zobraziť
SE-046AD 23194
TMKL73540JM023194
Karosa LC 735.40 1988
 
[1988]
 
2018
 
zobraziť
KE-579BZ 30143 23135
TMKL73540JM023135
Karosa LC 735.40 1988
(10/1988)
[10/1988]
 
 
 
zobraziť
NR-142AJ 30134 23086
TMKL73540JM023086
Karosa LC 735.40 1988
(10/1988)
[10/1988]
 
2009
 
zobraziť
BA-194GJ 30132 Karosa LC 735.40 1989
(1989)
[1989]
(2021)
2021
 
zobraziť
BA-263GJ 23185
TMKL73540JM023185
Karosa LC 735.40 1988
(10/1988)
[10/1988]
(2021)
9/2023
[10/2023]
zobraziť
BA-362GJ 23200 Karosa LC 735.40 1988
(10/1988)
[10/1988]
(11/2020)
5/2021
 
zobraziť
Vypísaných celkom 9 vozidiel, z toho:
  • predaný inému dopravcovi: 4 vozidlá
  • v prevádzke: 3 vozidlá
  • vyradený: 1 vozidlo
  • vyradený, existuje vrak: 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (3) majú približný priemerný vek 35,3 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Trnava: 1 vozidlo
  • SOŠ PZ Pezinok: 1 vozidlo
  • ÚOU PPZ - Rusovce: 1 vozidlo
  • ÚOU PPZ - Komárno: 1 vozidlo
  • Akadémia Policajného zboru v Bratislave: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: 23. 1. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie