DP Bratislava: vozidlá SOR NB 12 City

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-227PS 2031 588
TK9F2XXRMHLSL5588
SOR NB 12 City 2017
 
[18.9.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-131PM 2032 589
TK9F2XXRMHLSL5589
SOR NB 12 City 2017
 
[19.9.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-140PM 2033 590
TK9F2XXRMHLSL5590
SOR NB 12 City 2017
 
[18.9.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-226PS 2034 591
TK9F2XXRMHLSL5591
SOR NB 12 City 2017
 
[19.9.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-148PM 2035 592
TK9F2XXRMHLSL5592
SOR NB 12 City 2017
 
[19.9.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-254PS 2036 593
TK9F2XXRMHLSL5593
SOR NB 12 City 2017
 
[19.9.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-543PV 2037 594
TK9F2XXRMHLSL5594
SOR NB 12 City 2017
(9/2017)
[30.9.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-572PV 2038 595
TK9F2XXRMHLSL5595
SOR NB 12 City 2017
(9/2017)
[30.9.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-549PV 2039 596
TK9F2XXRMHLSL5596
SOR NB 12 City 2017
(9/2017)
[30.9.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-560PV 2040 597
TK9F2XXRMHLSL5597
SOR NB 12 City 2017
(9/2017)
[30.9.2017]
 
 
 
zobraziť
BT-134GX 2041 598
TK9F2XXRMHLSL5598
SOR NB 12 City 2017
(9/2017)
[30.9.2017]
(30.1.2023)
 
 
zobraziť
BL-567PV 2042 599
TK9F2XXRMHLSL5599
SOR NB 12 City 2017
(9/2017)
[30.9.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-542PV 2043 600
TK9F2XXRMHLSL5600
SOR NB 12 City 2017
(9/2017)
[4.10.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-682PU 2044 601
TK9F2XXRMHLSL5601
SOR NB 12 City 2017
(9/2017)
[30.9.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-652PU 2045 602
TK9F2XXRMHLSL5602
SOR NB 12 City 2017
(9/2017)
[30.9.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-679PU 2046 603
TK9F2XXRMHLSL5603
SOR NB 12 City 2017
(9/2017)
[4.10.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-360PX 2047 604
TK9F2XXRMHLSL5604
SOR NB 12 City 2017
(3.10.2017)
[11.10.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-423PX 2048 605
TK9F2XXRMHLSL5605
SOR NB 12 City 2017
(10/2017)
[11.10.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-386PX 1021 606
TK9F2XXRMHLSL5606
SOR NB 12 City 2017
(10/2017)
[12.10.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-373PX 1022 607
TK9F2XXRMHLSL5607
SOR NB 12 City 2017
(3.10.2017)
[12.10.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-406PX 1023 608
TK9F2XXRMHLSL5608
SOR NB 12 City 2017
(10/2017)
[12.10.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-388PX 1024 609
TK9F2XXRMHLSL5609
SOR NB 12 City 2017
(10/2017)
[13.10.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-767PM 1025 610
TK9F2XXRMHLSL5610
SOR NB 12 City 2017
(10/2017)
[12.10.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-383PU 1026 611
TK9F2XXRMHLSL5611
SOR NB 12 City 2017
(10/2017)
[12.10.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-364PX 1027 612
TK9F2XXRMHLSL5612
SOR NB 12 City 2017
(10/2017)
[12.10.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-414PX 1028 613
TK9F2XXRMHLSL5613
SOR NB 12 City 2017
(10/2017)
[11.10.2017]
 
 
 
zobraziť
BL-412PX 1029 614
TK9F2XXRMHLSL5614
SOR NB 12 City 2017
(10/2017)
[12.10.2017]
 
 
 
zobraziť
BT-726AY 1030 615
TK9F2XXRMHLSL5615
SOR NB 12 City 2017
(10/2017)
[12.10.2017]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 28 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 27 vozidiel
  • odstavený (dočasne): 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (28) majú približný priemerný vek 7 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Vozovňa Jurajov dvor: 18 vozidiel
  • Vozovňa Trnávka: 10 vozidiel
Posledná aktualizácia vozidiel: 1. 3. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie