Transdev Trenčín: vozidlá SOR NSG 18

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
NR-704MA 451 23
TK9S8XXXWNLSL5023
SOR NSG 18 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-760MA 452 24
TK9S8XXXWNLSL5024
SOR NSG 18 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-716MA 453 25
TK9S8XXXWNLSL5025
SOR NSG 18 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-705MA 454 26
TK9S8XXXWNLSL5026
SOR NSG 18 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
NR-748MA 455 27
TK9S8XXXWNLSL5027
SOR NSG 18 2022
(7/2022)
[9/2022]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 5 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (5) majú približný priemerný vek 2 rokov.

Posledná aktualizácia vozidiel: 30. 9. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie