DP Bratislava: vozidlá Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BA-529ZB 4901
WEB62848613119847
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(2/2010)
[2/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-732ZH 4902
WEB62848613119850
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-733ZH 4903
WEB62848613119851
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-735ZH 4904
WEB62848613119852
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-736ZH 4905
WEB62848613119854
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-740ZH 4906
WEB62848613119856
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
(13.4.2023)
2024
 
zobraziť
BA-741ZH 4907
WEB62848613119857
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-742ZH 4908
WEB62848613119860
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-743ZH 4909
WEB62848613119861
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
(28.11.2020)
9/2022
[9/2022]
zobraziť
BA-745ZH 4910
WEB62848613119865
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-734AG 4911
WEB62848613119869
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-728AG 4912
WEB62848613119866
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-736AG 4913
WEB62848613119849
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-732AG 4914
WEB62848613119868
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
(13.5.2021)
 
 
zobraziť
BL-735AG 4915
WEB62848613119846
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-724AG 4916
WEB62848613119863
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-723AG 4917
WEB62848613119862
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-726AG 4918
WEB62848613119864
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-721AG 4919
WEB62848613119858
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-298MM 4920
WEB62848613119867
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BT-828EP 4921
WEB62828513108765
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2006
(12/2008)
[12/2008]
 
 
 
zobraziť
BL-037AP 4922
WEB62848613119848
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(12/2010)
[12/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-038AP 4923
WEB62848613119859
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(12/2010)
[12/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-162AP 4924
WEB62848613119855
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(12/2010)
[12/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-163AP 4925
WEB62848613119845
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(12/2010)
[12/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-164AP 4926
WEB62848613119853
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(12/2010)
[12/2010]
(18.5.2022)
6/2022
[9/2022]
zobraziť
BL-993ES 4927
WEB62848613124714
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-027KT 4928
WEB62848613124715
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-980ER 4929
WEB62848613124716
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-680ET 4930
WEB62848613124717
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-687ET 4931
WEB62848613124718
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-994ES 4932
WEB62848613124719
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-999ES 4933
WEB62848613124720
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-963ER 4934
WEB62848613124721
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-702ET 4935
WEB62848613124722
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-718EL 4936
WEB62848613124723
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-581EP 4937
WEB62848613124724
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-077GZ 4938
WEB62848613124725
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-967ER 4939
WEB62848613124726
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-744GS 4940
WEB62848613124727
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-988ES 4941
WEB62848613124728
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 41 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 30 vozidiel
  • odstavený (dočasne): 6 vozidiel
  • zošrotovaný: 2 vozidlá
  • vyradený, existuje vrak: 1 vozidlo
  • v dielňach/v oprave: 1 vozidlo
  • dlhodobo odstavený: 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (37) majú približný priemerný vek 13,2 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Petržalka.

Posledná aktualizácia vozidiel: 15. 2. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie