HUTÁR: vozidlá MAN R07 Lions Coach

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
TT-930HY
WMAR07ZZ9CT018651
MAN R07 Lions Coach 2012
(11/2019)
[11/2019]
 
 
 
zobraziť
TT-601FTII
WMAR07ZZ2HT026033
MAN R07 Lions Coach 2017
(2/2024)
[2/2024]
 
 
 
zobraziť
Vypísané celkom 2 vozidlá, obe v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (2) majú približný priemerný vek 9,5 rokov.

Posledná aktualizácia vozidiel: 4. 4. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie