Blaguss Slovakia: vozidlá Setra S 417 UL/2 Business

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-611PB 85701
WKK63338313800525
Setra S 417 UL/2 Business 2017
(6/2017)
[6/2017]
 
 
 
zobraziť
BL-645PB 85702
WKK63338313800526
Setra S 417 UL/2 Business 2017
(6/2017)
[6/2017]
 
 
 
zobraziť
Vypísané celkom 2 vozidlá, obe v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (2) majú približný priemerný vek 7 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Žilina.

Posledná aktualizácia vozidiel: 21. 3. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie