Blaguss Slovakia: vozidlá Setra S 515 HD

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-637IA 50411
WKK41021013116245
Setra S 515 HD 2014
(8/2014)
[8/2014]
(5/2015)
5/2015
 
zobraziť
BL-295HE 50413
WKK41021013116254
Setra S 515 HD 2014
(4/2014)
[4/2014]
(11/2016)
11/2016
 
zobraziť
BL-214HG 50414
WKK41021013116255
Setra S 515 HD 2014
(4/2014)
[4/2014]
(10/2016)
10/2016
 
zobraziť
BL-706HE 50415
WKK41021013116256
Setra S 515 HD 2014
(3/2014)
[3/2014]
(10/2016)
11/2016
 
zobraziť
BL-710HE 50416
WKK41021013116257
Setra S 515 HD 2014
(3/2014)
[3/2014]
(11/2016)
11/2016
 
zobraziť
BL-218HG 50417
WKK41021013116267
Setra S 515 HD 2014
(4/2014)
[4/2014]
(11/2016)
11/2016
 
zobraziť
BL-395RG 50419
WKK41021013116277
Setra S 515 HD 2014
(7/2014)
[7/2014]
(2/2020)
2/2020
 
zobraziť
BL-326OT 50420
WKK41021013116278
Setra S 515 HD 2014
(7/2014)
[7/2014]
(2/2020)
2/2020
 
zobraziť
BL-533OR 50425
WKK41021013116427
Setra S 515 HD 2014
(7/2014)
[7/2014]
(4/2022)
4/2022
 
zobraziť
BL-303HH 50426
WKK41021013116428
Setra S 515 HD 2014
(4/2014)
[4/2014]
(8/2017)
8/2017
 
zobraziť
BL-440HH 50427
WKK41021013116525
Setra S 515 HD 2014
(5/2014)
[5/2014]
(10/2016)
10/2016
 
zobraziť
BL-366HJ 50428
WKK41021013116526
Setra S 515 HD 2014
(5/2014)
[5/2014]
(10/2017)
10/2017
 
zobraziť
BL-413HI 50429
WKK41021013116535
Setra S 515 HD 2014
(5/2014)
[5/2014]
(10/2016)
11/2016
 
zobraziť
BL-857HL 50430
WKK41021013116536
Setra S 515 HD 2014
(5/2014)
[5/2014]
(3/2017)
3/2017
 
zobraziť
BL-867HI 50431
WKK41021013116567
Setra S 515 HD 2014
(5/2014)
[5/2014]
(10/2017)
10/2017
 
zobraziť
BL-989OR 50405
WKK41021013116156
Setra S 515 HD 2014
(4/2017)
[5/2017]
(4/2018)
4/2018
 
zobraziť
BL-419JE 50502
WKK41021013117596
Setra S 515 HD 2015
(3/2015)
[3/2015]
(11/2018)
11/2018
 
zobraziť
BL-404JE 50503
WKK41021013117597
Setra S 515 HD 2015
(3/2015)
[3/2015]
(10/2018)
10/2018
 
zobraziť
BL-063JE 50504
WKK41021013117607
Setra S 515 HD 2015
(3/2015)
[3/2015]
(10/2018)
10/2018
 
zobraziť
BL-810JE 50505
WKK41021013117608
Setra S 515 HD 2015
(3/2015)
[3/2015]
(11/2018)
11/2018
 
zobraziť
BL-073JE 50510
WKK41021013117630
Setra S 515 HD 2015
(3/2015)
[3/2015]
(10/2018)
10/2018
 
zobraziť
BL-014JD 50511
WKK41021013117631
Setra S 515 HD 2015
(3/2015)
[3/2015]
(10/2018)
10/2018
 
zobraziť
BL-412JE 50512
WKK41021013117632
Setra S 515 HD 2015
(2/2015)
[3/2015]
(11/2018)
11/2018
 
zobraziť
BL-391JE 50513
WKK41021013117633
Setra S 515 HD 2015
(2/2015)
[3/2015]
(10/2018)
10/2018
 
zobraziť
BL-350JI 50514
WKK41021013117643
Setra S 515 HD 2015
(3/2015)
[3/2015]
(11/2018)
11/2018
 
zobraziť
BL-899PY 50522
WKK41021013118083
Setra S 515 HD 2015
(6/2015)
[6/2015]
(3/2021)
3/2021
 
zobraziť
BL-434PZ 50526
WKK41021013118253
Setra S 515 HD 2015
(5/2015)
[5/2015]
(3/2021)
3/2021
 
zobraziť
BL-976JE 46501
WKK41021013117551
Setra S 515 HD 2015
(3/2015)
[3/2015]
(11/2019)
11/2019
 
zobraziť
BL-816JE 46502
WKK41021013117571
Setra S 515 HD 2015
(3/2015)
[3/2015]
(11/2019)
11/2019
 
zobraziť
BL-079JE 46503
WKK41021013117578
Setra S 515 HD 2015
(3/2015)
[3/2015]
(11/2019)
11/2019
 
zobraziť
BL-795JE 46504
WKK41021013117579
Setra S 515 HD 2015
(3/2015)
[3/2015]
(11/2019)
11/2019
 
zobraziť
BL-793JE 46505
WKK41021013117580
Setra S 515 HD 2015
(3/2015)
[3/2015]
(11/2019)
11/2019
 
zobraziť
BL-712JI 50302
WKK41021013114778
Setra S 515 HD 2013
(3/2015)
[3/2015]
(10/2016)
10/2016
 
zobraziť
BL-548JH 50307
WKK41021013115054
Setra S 515 HD 2013
(3/2015)
[3/2015]
(10/2016)
10/2016
 
zobraziť
BL-723LU 50623
WKK41021013119653
Setra S 515 HD 2016
(3/2016)
[3/2016]
(4/2021)
4/2021
 
zobraziť
BL-394LV 50624
WKK41021013119654
Setra S 515 HD 2016
(3/2016)
[3/2016]
(8/2021)
8/2021
 
zobraziť
BL-724LU 50625
WKK41021013119655
Setra S 515 HD 2016
(3/2016)
[3/2016]
 
 
 
zobraziť
BL-694LM 50626
WKK41021013119656
Setra S 515 HD 2016
(2/2016)
[3/2016]
(10/2021)
11/2021
 
zobraziť
BL-420LN 50627
WKK41021013119657
Setra S 515 HD 2016
(2/2016)
[3/2016]
(12/2021)
12/2021
 
zobraziť
BL-785XS 50628
WKK41021013119658
Setra S 515 HD 2016
(2/2016)
[2/2016]
 
 
 
zobraziť
BL-683LM 50629
WKK41021013119668
Setra S 515 HD 2016
(2/2016)
[2/2016]
(10/2021)
10/2021
 
zobraziť
BL-126LZ 50630
WKK41021013119669
Setra S 515 HD 2016
(4/2016)
[4/2016]
(3/2020)
3/2021
 
zobraziť
BL-133LZ 50631
WKK41021013119682
Setra S 515 HD 2016
(4/2016)
[4/2016]
(4/2021)
4/2021
 
zobraziť
BL-103LZ 50632
WKK41021013119695
Setra S 515 HD 2016
(4/2016)
[4/2016]
(4/2021)
4/2021
 
zobraziť
BL-980MA 50633
WKK41021013119696
Setra S 515 HD 2016
(4/2016)
[5/2016]
(10/2021)
10/2021
 
zobraziť
BL-479MB 50634
WKK41021013119697
Setra S 515 HD 2016
(5/2016)
[5/2016]
 
 
 
zobraziť
BL-656MB 50635
WKK41021013119698
Setra S 515 HD 2016
(4/2016)
[5/2016]
 
 
 
zobraziť
BL-498MB 50636
WKK41021013119699
Setra S 515 HD 2016
(4/2016)
[5/2016]
(12/2021)
12/2021
 
zobraziť
BL-487OD 50718
WKK41021013121732
Setra S 515 HD 2017
(2/2017)
[2/2017]
(12/2023)
12/2023
 
zobraziť
BL-611OD 50719
WKK41021013121749
Setra S 515 HD 2017
(2/2017)
[2/2017]
 
 
 
zobraziť
BL-490NY 50720
WKK41021013121750
Setra S 515 HD 2017
(1/2017)
[2/2017]
 
 
 
zobraziť
BL-886OC 50721
WKK41021013121804
Setra S 515 HD 2017
(2/2017)
[2/2017]
 
 
 
zobraziť
BL-458NY 50722
WKK41021013121812
Setra S 515 HD 2017
(1/2017)
[2/2017]
(2/2024)
2/2024
 
zobraziť
BL-850OF 50723
WKK41021013121813
Setra S 515 HD 2017
(3/2017)
[3/2017]
(12/2023)
12/2023
 
zobraziť
BL-106OA 50724
WKK41021013121824
Setra S 515 HD 2017
(1/2017)
[2/2017]
(2/2022)
2/2022
 
zobraziť
BL-796OA 50725
WKK41021013121834
Setra S 515 HD 2017
(1/2017)
[2/2017]
 
 
 
zobraziť
BL-811OA 50726
WKK41021013121843
Setra S 515 HD 2017
(1/2017)
[2/2017]
(3/2022)
3/2022
 
zobraziť
BL-483OB 50727
WKK41021013121851
Setra S 515 HD 2017
(1/2017)
[2/2017]
(12/2023)
1/2024
 
zobraziť
BL-598OD 50728
WKK41021013121852
Setra S 515 HD 2017
(1/2017)
[2/2017]
 
 
 
zobraziť
BL-475OB 50729
WKK41021013121862
Setra S 515 HD 2017
(1/2017)
[2/2017]
 
 
 
zobraziť
BL-483OC 50730
WKK41021013121896
Setra S 515 HD 2017
(2/2017)
[2/2017]
 
 
 
zobraziť
BL-592OD 50731
WKK41021013121917
Setra S 515 HD 2017
(2/2017)
[2/2017]
 
 
 
zobraziť
BL-849OF 50732
WKK41021013121929
Setra S 515 HD 2017
(3/2017)
[3/2017]
(3/2022)
3/2022
 
zobraziť
BT-016ID 50733
WKK41021013121930
Setra S 515 HD 2017
(3/2017)
[3/2017]
 
 
 
zobraziť
BL-172UL 50607
WKK41021013119590
Setra S 515 HD 2016
(11/2018)
[12/2018]
 
 
 
zobraziť
BL-608UI 50616
WKK41021013119632
Setra S 515 HD 2016
(11/2018)
[12/2018]
(4/2022)
4/2022
 
zobraziť
BL-588UI 50621
WKK41021013119643
Setra S 515 HD 2016
(11/2018)
[12/2018]
 
 
 
zobraziť
BL-609RK 50811
WKK41021013124220
Setra S 515 HD 2018
(1/2018)
[2/2018]
 
 
 
zobraziť
BL-953SK 50820
WKK41021013124636
Setra S 515 HD 2018
(4/2018)
[4/2018]
 
 
 
zobraziť
BL-126SP 50833
WKK41021013124931
Setra S 515 HD 2018
(5/2018)
[5/2018]
 
 
 
zobraziť
BL-365SP 50834
WKK41021013124943
Setra S 515 HD 2018
(4/2018)
[5/2018]
 
 
 
zobraziť
BL-741SS 50838
WKK41021013123972
Setra S 515 HD 2018
(5/2018)
[5/2018]
 
 
 
zobraziť
BL-728SS 50839
WKK41021013124736
Setra S 515 HD 2018
(5/2018)
[5/2018]
 
 
 
zobraziť
BL-081VA 50902 2580
WKK41021013126345
Setra S 515 HD 2018
(2/2019)
[3/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-090VA 50903 2581
WKK41021013126346
Setra S 515 HD 2018
(2/2019)
[3/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-085VA 50904 2582
WKK41021013126362
Setra S 515 HD 2018
(2/2019)
[3/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-075VA 50905 2583
WKK41021013126363
Setra S 515 HD 2018
(2/2019)
[3/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-093VA 50906 2588
WKK41021013126371
Setra S 515 HD 2018
(2/2019)
[3/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-911UU 50907 2579
WKK41021013126335
Setra S 515 HD 2018
(2/2019)
[2/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-788UY 50908 2584
WKK41021013126379
Setra S 515 HD 2018
(2/2019)
[3/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-894UU 50909 2585
WKK41021013126380
Setra S 515 HD 2018
(2/2019)
[2/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-992UV 50910 2586
WKK41021013126381
Setra S 515 HD 2018
(2/2019)
[2/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-089VA 50911 2589
WKK41021013126382
Setra S 515 HD 2018
(2/2019)
[3/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-080VA 50912 2590
WKK41021013126390
Setra S 515 HD 2018
(2/2019)
[3/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-065VA 50913 2587
WKK41021013126419
Setra S 515 HD 2018
(2/2019)
[3/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-235ZU 50001
WKK41021013128130
Setra S 515 HD 2019
(3/2020)
[3/2020]
 
 
 
zobraziť
BL-059ZV 50002 2860
WKK41021013128131
Setra S 515 HD 2019
(3/2020)
[3/2020]
 
 
 
zobraziť
BL-049ZV 50003
WKK41021013128132
Setra S 515 HD 2019
(3/2020)
[3/2020]
 
 
 
zobraziť
BL-061ZV 50004 2862
WKK41021013128133
Setra S 515 HD 2019
(3/2020)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
BL-066ZV 50005 2863
WKK41021013128134
Setra S 515 HD 2019
(3/2020)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
BT-079HV 50110
WKK41021013128618
Setra S 515 HD 2020
(10/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-746HU 50111
WKK41021013128619
Setra S 515 HD 2020
(10/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
AA-276NG 50409
WKK1021181N132699
Setra S 515 HD 2024
(4/2024)
[5/2024]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 93 vozidiel, z toho:
  • predaný inému dopravcovi: 52 vozidiel
  • v prevádzke: 41 vozidiel

Vypísané prevádzkové vozidlá (41) majú približný priemerný vek 6,1 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Bratislava: 62 vozidiel
  • Žilina: 15 vozidiel
Posledná aktualizácia vozidiel: 19. 5. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie