Blaguss Slovakia: vozidlá Setra S 517 HD

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-397JE 58501
WKK41025013117602
Setra S 517 HD 2015
(2/2015)
[3/2015]
(10/2018)
10/2018
 
zobraziť
BL-420JE 58502
WKK41025013117614
Setra S 517 HD 2015
(2/2015)
[3/2015]
(11/2018)
11/2018
 
zobraziť
BL-314JI 58503
WKK41025013117623
Setra S 517 HD 2015
(3/2015)
[3/2015]
(11/2018)
11/2018
 
zobraziť
BL-504JU 58512
WKK41025013118030
Setra S 517 HD 2015
(6/2015)
[6/2015]
(10/2017)
10/2017
 
zobraziť
BL-852LO 58610
WKK41025013119781
Setra S 517 HD 2016
(3/2016)
[4/2016]
(5/2024)
5/2024
 
zobraziť
BL-536LP 58611
WKK41025013119782
Setra S 517 HD 2016
(3/2016)
[4/2016]
(3/2023)
3/2023
 
zobraziť
BL-344LP 58612
WKK41025013119794
Setra S 517 HD 2016
(3/2016)
[4/2016]
(6/2024)
6/2024
 
zobraziť
BL-729LX 58613
WKK41025013119813
Setra S 517 HD 2016
(4/2016)
[4/2016]
(1/2023)
1/2023
 
zobraziť
BL-502LP 58614
WKK41025013119814
Setra S 517 HD 2016
(3/2016)
[4/2016]
 
 
 
zobraziť
BL-949LV 58615
WKK41025013119815
Setra S 517 HD 2016
(4/2016)
[4/2016]
(6/2021)
6/2021
 
zobraziť
BL-535LP 58616
WKK41025013119835
Setra S 517 HD 2016
(3/2016)
[4/2016]
(6/2021)
6/2021
 
zobraziť
BL-904PD 60701
WKK41025013123305
Setra S 517 HD 2017
(6/2017)
[6/2017]
 
 
 
zobraziť
BL-452PF 60702
WKK41025013123334
Setra S 517 HD 2017
(7/2017)
[7/2017]
(6/2024)
6/2024
 
zobraziť
BL-813PG 58703
WKK41025013122487
Setra S 517 HD 2017
(7/2017)
[7/2017]
(6/2024)
6/2024
 
zobraziť
BL-235VL 58816
WKK41025013124683
Setra S 517 HD 2018
(4/2019)
[4/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-588VI 58817
WKK41025013124684
Setra S 517 HD 2018
(4/2019)
[4/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-192VL 58818
WKK41025013124685
Setra S 517 HD 2018
(4/2019)
[4/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-589VI 58819
WKK41025013124724
Setra S 517 HD 2018
(4/2019)
[4/2019]
(3/2024)
3/2024
 
zobraziť
BL-236VL 58821
WKK41025013124764
Setra S 517 HD 2018
(4/2019)
[4/2019]
(1/2024)
1/2024
 
zobraziť
BL-117SP 58822
WKK41025013124780
Setra S 517 HD 2018
(4/2018)
[5/2018]
 
 
 
zobraziť
BL-404SM 58823
WKK41025013124793
Setra S 517 HD 2018
(4/2018)
[4/2018]
(2/2020)
2/2020
 
zobraziť
BL-418SM 58824
WKK41025013124888
Setra S 517 HD 2018
(4/2018)
[4/2018]
(2/2020)
2/2020
 
zobraziť
BL-407SN 58825
WKK41025013124898
Setra S 517 HD 2018
(4/2018)
[5/2018]
 
 
 
zobraziť
BL-473VC 54901 1116
WKK41025013126518
Setra S 517 HD 2019
(3/2019)
[3/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-994UV 58901 1101
WKK41025013126480
Setra S 517 HD 2019
(2/2019)
[2/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-178UY 58903 1103
WKK41025013126482
Setra S 517 HD 2019
(3/2019)
[3/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-003VD 58904 1104
WKK41025013126483
Setra S 517 HD 2019
(3/2019)
[3/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-997VC 58905 1105
WKK41025013126491
Setra S 517 HD 2019
(3/2019)
[3/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-531VP 58907 1143
WKK41025013126630
Setra S 517 HD 2019
(5/2019)
[5/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-250ZU 54001 1230
WKK41025013128042
Setra S 517 HD 2019
(3/2020)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
BL-058ZV 54002 1231
WKK41025013128051
Setra S 517 HD 2019
(3/2020)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
BL-771ZP 54003 1232
WKK41025013128122
Setra S 517 HD 2019
(3/2020)
[9/2021]
 
 
 
zobraziť
BL-056ZV 54004 1233
WKK41025013128123
Setra S 517 HD 2019
(3/2020)
[3/2020]
 
 
 
zobraziť
BT-445HA 58201
WKK41025013128105
Setra S 517 HD 2019
(7/2022)
[7/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-489HA 58202
WKK41025013128336
Setra S 517 HD 2019
(7/2022)
[7/2022]
 
 
 
zobraziť
AA-449BT 65903
WKK41025013126498
Setra S 517 HD 2019
(5/2023)
[5/2023]
(6/2024)
6/2024
 
zobraziť
AA-631BP 58906
WKK41025013126504
Setra S 517 HD 2019
(6/2023)
[6/2023]
 
 
 
zobraziť
BT-049HJ 58107
WKK41025013128709
Setra S 517 HD 2020
(10/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-037HU 58108
WKK41025013128716
Setra S 517 HD 2020
(10/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-075HU 58109
WKK41025013128729
Setra S 517 HD 2020
(10/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-862II 65904
WKK41025013126503
Setra S 517 HD 2019
(4/2023)
[4/2023]
(6/2024)
6/2024
 
zobraziť
AA-303PT
WKK1025121N132725
Setra S 517 HD 2024
(6/2024)
[6/2024]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 42 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 24 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 18 vozidiel

Vypísané prevádzkové vozidlá (24) majú približný priemerný vek 5,1 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Bratislava: 21 vozidiel
  • Žilina: 18 vozidiel
Posledná aktualizácia vozidiel: 10. 7. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie