TURANCAR: vozidlá Setra S 531 DT

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
AA-974HP 1238
WKK1001011N132488
Setra S 531 DT 2024
(3/2024)
[3/2024]
 
 
 
zobraziť
AA-323HM
WKK1001001N132482
Setra S 531 DT 2024
(4/2024)
[5/2024]
 
 
 
zobraziť
Vypísané celkom 2 vozidlá, obe v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (2) majú približný priemerný vek 0 rokov.

Posledná aktualizácia vozidiel: 7. 7. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie