Blaguss Slovakia: vozidlá Iveco Streetway 12M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BT-311HL 90214 93
VNE4276N10S000093
Iveco Streetway 12M 2022
(8/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-317HL 90215 94
VNE4276N30S000094
Iveco Streetway 12M 2022
(8/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-523HL 90216 95
VNE4276N50S000095
Iveco Streetway 12M 2022
(8/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-520HL 90217 96
VNE4276N70S000096
Iveco Streetway 12M 2022
(8/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-529HL 90218 141
VNE4276N80S000141
Iveco Streetway 12M 2022
(8/2022)
[10/2022]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 5 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (5) majú približný priemerný vek 1 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Ružomberok.

Posledná aktualizácia vozidiel: 17. 10. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie