DP Bratislava: vozidlá ČKD Tatra T3P

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
7715 164665 ČKD Tatra T3P 1975
(1976)
[1976]
 
 
 
zobraziť
7781 176824 ČKD Tatra T3P 1987
(1987)
[1/1988]
 
 
 
zobraziť
7782 176825 ČKD Tatra T3P 1987
(1987)
[1/1988]
 
 
 
zobraziť
7783 176826 ČKD Tatra T3P 1987
(1987)
[1/1988]
 
 
 
zobraziť
7784 176827 ČKD Tatra T3P 1987
(1987)
[1/1988]
 
 
 
zobraziť
7785 176828 ČKD Tatra T3P 1987
(1987)
[1/1988]
 
 
 
zobraziť
7786 176829 ČKD Tatra T3P 1987
(1987)
[1/1988]
 
 
 
zobraziť
7787 176830 ČKD Tatra T3P 1987
(1987)
[1/1988]
 
 
 
zobraziť
7788 176831 ČKD Tatra T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
7789 176832 ČKD Tatra T3P 1987
(1987)
[1/1988]
 
 
 
zobraziť
7790 176833 ČKD Tatra T3P 1987
(1987)
[1/1988]
 
 
 
zobraziť
7791 176834 ČKD Tatra T3P 1987
(1987)
[12/1987]
 
 
 
zobraziť
7792 176835 ČKD Tatra T3P 1987
(1987)
[12/1987]
 
 
 
zobraziť
7795 176838 ČKD Tatra T3P 1987
(1987)
[1/1988]
 
 
 
zobraziť
7796 176839 ČKD Tatra T3P 1987
(1987)
[1/1988]
 
 
 
zobraziť
7799 176842 ČKD Tatra T3P 1987
(1987)
[1/1988]
 
 
 
zobraziť
7800 176843 ČKD Tatra T3P 1987
(1987)
[1/1988]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 17 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 15 vozidiel
  • odstavený (dočasne): 2 vozidlá

Vypísané prevádzkové vozidlá (17) majú približný priemerný vek 37,7 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Jurajov dvor.

Posledná aktualizácia vozidiel: 1. 3. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie