DP Bratislava: vozidlá Tatra ČKD T3P

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
7715 164665 Tatra ČKD T3P 1975
(1975)
[1975]
 
 
 
zobraziť
7781 176824 Tatra ČKD T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
7782 176825 Tatra ČKD T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
7783 176826 Tatra ČKD T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
7784 176827 Tatra ČKD T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
7785 176828 Tatra ČKD T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
7786 176829 Tatra ČKD T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
7787 176830 Tatra ČKD T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
7788 176831 Tatra ČKD T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
7789 176832 Tatra ČKD T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
7790 176833 Tatra ČKD T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
7791 176834 Tatra ČKD T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
7792 176835 Tatra ČKD T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
7795 176838 Tatra ČKD T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
7796 176839 Tatra ČKD T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
7799 176842 Tatra ČKD T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
7800 176843 Tatra ČKD T3P 1987
(1987)
[1987]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 17 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (17) majú približný priemerný vek 35,7 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Vozovňa Jurajov dvor: 13 vozidiel
  • Vozovňa Krasňany: 4 vozidlá
Posledná aktualizácia vozidiel: 20. 5. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie