DP Bratislava: vozidlá ČKD Tatra T6A5

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
7901 179101 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[1.6.1992]
 
 
 
zobraziť
7902 179102 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[1.6.1992]
 
 
 
zobraziť
7903 179103 ČKD Tatra T6A5 1991
(1991)
[2/1992]
 
 
 
zobraziť
7904 179104 ČKD Tatra T6A5 1991
(1991)
[6.2.1992]
 
 
 
zobraziť
7905 179105 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[4/1992]
 
 
 
zobraziť
7906 179106 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[4/1992]
 
 
 
zobraziť
7907 179107 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[4/1992]
 
 
 
zobraziť
7908 179108 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[4/1992]
 
 
 
zobraziť
7909 179109 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[2/1992]
 
 
 
zobraziť
7910 179110 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[2/1992]
 
 
 
zobraziť
7911 179111 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[2/1992]
 
 
 
zobraziť
7912 179112 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[2/1992]
 
 
 
zobraziť
7913 179113 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[3/1992]
 
 
 
zobraziť
7914 179114 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[1992]
 
 
 
zobraziť
7915 179115 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[3/1992]
 
 
 
zobraziť
7916 179116 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[3/1992]
 
 
 
zobraziť
7917 179117 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[2/1992]
 
 
 
zobraziť
7918 179118 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[2/1992]
 
 
 
zobraziť
7919 179119 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[3/1992]
 
 
 
zobraziť
7920 179120 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[3/1992]
 
 
 
zobraziť
7921 179121 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[4/1992]
 
 
 
zobraziť
7922 179122 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[4/1992]
 
 
 
zobraziť
7923 179123 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[4/1992]
 
 
 
zobraziť
7924 179124 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[4/1992]
 
 
 
zobraziť
7925 179125 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[4/1992]
 
 
 
zobraziť
7926 179126 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[4/1992]
 
 
 
zobraziť
7927 179127 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[4/1992]
 
 
 
zobraziť
7928 179128 ČKD Tatra T6A5 1991
(1992)
[4/1992]
 
 
 
zobraziť
7929 179129 ČKD Tatra T6A5 1992
(1992)
[5/1992]
 
 
 
zobraziť
7930 179130 ČKD Tatra T6A5 1992
(1992)
[5/1992]
 
 
 
zobraziť
7931 179131 ČKD Tatra T6A5 1992
(1992)
[5/1992]
 
 
 
zobraziť
7932 179132 ČKD Tatra T6A5 1992
(1992)
[5/1992]
 
 
 
zobraziť
7933 179133 ČKD Tatra T6A5 1992
(1992)
[5/1992]
 
 
 
zobraziť
7934 179134 ČKD Tatra T6A5 1992
(1992)
[5/1992]
 
 
 
zobraziť
7935 179509 ČKD Tatra T6A5 1993
(1993)
[11/1993]
 
 
 
zobraziť
7936 179510 ČKD Tatra T6A5 1993
(1993)
[11/1993]
 
 
 
zobraziť
7937 179511 ČKD Tatra T6A5 1993
(1993)
[11/1993]
 
 
 
zobraziť
7938 179512 ČKD Tatra T6A5 1993
(1993)
[11/1993]
 
 
 
zobraziť
7939 179513 ČKD Tatra T6A5 1993
(1993)
[11/1993]
 
 
 
zobraziť
7940 179514 ČKD Tatra T6A5 1993
(1993)
[11/1993]
 
 
 
zobraziť
7941 179515 ČKD Tatra T6A5 1993
(1993)
[11/1993]
 
 
 
zobraziť
7942 179516 ČKD Tatra T6A5 1993
(1993)
[11/1993]
 
 
 
zobraziť
7943 179517 ČKD Tatra T6A5 1993
(1993)
[11/1993]
 
 
 
zobraziť
7944 179518 ČKD Tatra T6A5 1993
(1993)
[11/1993]
 
 
 
zobraziť
7945 179519 ČKD Tatra T6A5 1993
(1993)
[11/1993]
 
 
 
zobraziť
7946 179520 ČKD Tatra T6A5 1993
(1993)
[11/1993]
 
 
 
zobraziť
7947 180173 ČKD Tatra T6A5 1997
(1997)
[7/1997]
 
 
 
zobraziť
7948 180174 ČKD Tatra T6A5 1997
(1997)
[7/1997]
 
 
 
zobraziť
7949 180175 ČKD Tatra T6A5 1996
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7950 180176 ČKD Tatra T6A5 1997
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7951 180177 ČKD Tatra T6A5 1997
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7952 180178 ČKD Tatra T6A5 1997
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7953 180179 ČKD Tatra T6A5 1997
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7954 180180 ČKD Tatra T6A5 1997
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7955 180181 ČKD Tatra T6A5 1997
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7956 180182 ČKD Tatra T6A5 1997
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7957 180247 ČKD Tatra T6A5 1997
(12/2006)
[12/2006]
 
 
 
zobraziť
7958 180248 ČKD Tatra T6A5 1997
(12/2006)
[12/2006]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 58 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 56 vozidiel
  • odstavený (dočasne): 2 vozidlá

Vypísané prevádzkové vozidlá (58) majú približný priemerný vek 31,3 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Jurajov dvor.

Posledná aktualizácia vozidiel: 15. 7. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie