DP Bratislava: vozidlá Tatra ČKD T6A5

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
7901 179101 Tatra ČKD T6A5 1991
(1992)
[1992]
 
 
 
zobraziť
7902 179102 Tatra ČKD T6A5 1991
(1992)
[1992]
 
 
 
zobraziť
7903 179103 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[2/1992]
 
 
 
zobraziť
7904 179104 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[2/1992]
 
 
 
zobraziť
7905 179105 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7906 179106 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7907 179107 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7908 179108 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7909 179109 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7910 179110 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7911 179111 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7912 179112 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7913 179113 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7914 179114 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7915 179115 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7916 179116 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7917 179117 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7918 179118 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7919 179119 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7920 179120 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7921 179121 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7922 179122 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7923 179123 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7924 179124 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7925 179125 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7926 179126 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7927 179127 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7928 179128 Tatra ČKD T6A5 1991
(1991)
[1991]
 
 
 
zobraziť
7929 179129 Tatra ČKD T6A5 1992
(1992)
[1992]
 
 
 
zobraziť
7930 179130 Tatra ČKD T6A5 1992
(1992)
[1992]
 
 
 
zobraziť
7931 179131 Tatra ČKD T6A5 1992
(1992)
[1992]
 
 
 
zobraziť
7932 179132 Tatra ČKD T6A5 1992
(1992)
[1992]
 
 
 
zobraziť
7933 179133 Tatra ČKD T6A5 1992
(1992)
[1992]
 
 
 
zobraziť
7934 179134 Tatra ČKD T6A5 1992
(1992)
[1992]
 
 
 
zobraziť
7935 179509 Tatra ČKD T6A5 1993
(1993)
[1993]
 
 
 
zobraziť
7936 179510 Tatra ČKD T6A5 1993
(1993)
[1993]
 
 
 
zobraziť
7937 179511 Tatra ČKD T6A5 1993
(1993)
[1993]
 
 
 
zobraziť
7938 179512 Tatra ČKD T6A5 1993
(1993)
[1993]
 
 
 
zobraziť
7939 179513 Tatra ČKD T6A5 1993
(1993)
[1993]
 
 
 
zobraziť
7940 179514 Tatra ČKD T6A5 1993
(1993)
[1993]
 
 
 
zobraziť
7941 179515 Tatra ČKD T6A5 1993
(1993)
[1993]
 
 
 
zobraziť
7942 179516 Tatra ČKD T6A5 1993
(1993)
[1993]
 
 
 
zobraziť
7943 179517 Tatra ČKD T6A5 1993
(1993)
[1993]
 
 
 
zobraziť
7944 179518 Tatra ČKD T6A5 1993
(1993)
[1993]
 
 
 
zobraziť
7945 179519 Tatra ČKD T6A5 1993
(1993)
[1993]
 
 
 
zobraziť
7946 179520 Tatra ČKD T6A5 1993
(1993)
[1993]
 
 
 
zobraziť
7947 180173 Tatra ČKD T6A5 1997
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7948 180174 Tatra ČKD T6A5 1997
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7949 180175 Tatra ČKD T6A5 1996
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7950 180176 Tatra ČKD T6A5 1997
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7951 180177 Tatra ČKD T6A5 1997
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7952 180178 Tatra ČKD T6A5 1997
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7953 180179 Tatra ČKD T6A5 1997
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7954 180180 Tatra ČKD T6A5 1997
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7955 180181 Tatra ČKD T6A5 1997
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7956 180182 Tatra ČKD T6A5 1997
(1997)
[1997]
 
 
 
zobraziť
7957 180247 Tatra ČKD T6A5 1997
(12/2006)
[12/2006]
 
 
 
zobraziť
7958 180248 Tatra ČKD T6A5 1997
(12/2006)
[12/2006]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 58 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 52 vozidiel
  • odstavený (dočasne): 6 vozidiel

Vypísané prevádzkové vozidlá (58) majú približný priemerný vek 29,3 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Vozovňa Krasňany: 57 vozidiel
  • Vozovňa Jurajov dvor: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: 29. 6. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie