DP mesta Banská Bystrica: vozidlá SOR TNB 12

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
3201
TK9F2TXXBGMSL5108
SOR TNB 12 2017
(2018)
[1/2019]
 
 
 
zobraziť
3202
TK9F2TXXBGMSL5109
SOR TNB 12 2017
(2018)
[7/2018]
 
 
 
zobraziť
3203
TK9F2TXXBGMSL5111
SOR TNB 12 2016
(18.6.2019)
[7.4.2020]
 
 
 
zobraziť
Vypísané celkom 3 vozidlá, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (3) majú približný priemerný vek 7,3 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Kremnička.

Posledná aktualizácia vozidiel: 30. 12. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie