DP Bratislava: vozidlá SOR TNS 12

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
6121 SOR TNS 12 2023
(11/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6124 076
TK9S2TXXJPMSL5076
SOR TNS 12 2023
(31.10.2023)
 
 
 
 
zobraziť
6126 078
TK9S2TXXJPMSL5078
SOR TNS 12 2023
(11/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6129 081
TK9S2TXXJPMSL5081
SOR TNS 12 2023
(11/2023)
 
 
 
 
zobraziť
Vypísané celkom 4 vozidlá, všetky v stave doposiaľ nezaradený do prevádzky.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Trnávka.

Posledná aktualizácia vozidiel: dnes.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie