DP mesta Košice: vozidlá TWT / Pragoimex VarioLF2+

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
801 33 / 2014 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2014
(2014)
[2014]
 
 
 
zobraziť
802 34 / 2014 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2014
(2014)
[2014]
 
 
 
zobraziť
803 35 / 2014 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2014
(2014)
[2014]
 
 
 
zobraziť
804 036 / 2014 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2014
(2014)
[2014]
 
 
 
zobraziť
805 037 / 2014 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2014
(23.10.2014)
[2014]
 
 
 
zobraziť
806 038 / 2014 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2014
(11/2014)
[1.12.2014]
 
 
 
zobraziť
807 039 / 2014 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2014
(11/2014)
 
 
 
 
zobraziť
808 040 / 2014 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2014
(12/2014)
[2014]
 
 
 
zobraziť
809 041 / 2014 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2014
(2014)
 
 
 
 
zobraziť
810 042 / 2014 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2014
(2015)
[2015]
 
 
 
zobraziť
811 043 / 2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(2015)
[6.3.2015]
 
 
 
zobraziť
812 044 / 2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(6.2.2015)
[7.3.2015]
 
 
 
zobraziť
813 045 / 2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(2015)
[2015]
 
 
 
zobraziť
814 046 / 2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(26.2.2015)
[2015]
 
 
 
zobraziť
815 047/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(10.3.2015)
 
 
 
 
zobraziť
816 048/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(2015)
 
 
 
 
zobraziť
817 049/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(3/2015)
[2015]
 
 
 
zobraziť
818 050/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(16.4.2015)
[2015]
 
 
 
zobraziť
819 051/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(28.4.2015)
[2015]
 
 
 
zobraziť
820 052/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(19.5.2015)
[2015]
 
 
 
zobraziť
821 053/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(26.5.2015)
[2015]
 
 
 
zobraziť
822 054/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(10.6.2015)
[13.7.2015]
 
 
 
zobraziť
823 055/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(16.6.2015)
[13.7.2015]
 
 
 
zobraziť
824 056/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(30.6.2015)
[/]
 
 
 
zobraziť
825 057/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(14.7.2015)
[/]
 
 
 
zobraziť
826 058/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(2015)
[2015]
 
 
 
zobraziť
827 059/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(2015)
[2015]
 
 
 
zobraziť
828 060/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(2015)
[2015]
 
 
 
zobraziť
829 061/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(9/2015)
[11/2015]
 
 
 
zobraziť
830 062/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(2015)
[2015]
 
 
 
zobraziť
831 063/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(2015)
[2015]
 
 
 
zobraziť
832 064/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(2015)
[2015]
 
 
 
zobraziť
833 065/2015 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2015
(29.10.2015)
[30.11.2015]
 
 
 
zobraziť
834 069/2017 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2017
(4/2017)
[5/2017]
 
 
 
zobraziť
835 070/2017 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2017
(5/2017)
[6/2017]
 
 
 
zobraziť
836 071/2017 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2017
(6/2017)
[7/2017]
 
 
 
zobraziť
837 072/2017 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2017
(6/2017)
[7/2017]
 
 
 
zobraziť
838 076/2017 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2017
(7/2017)
[9/2017]
 
 
 
zobraziť
839 077/2017 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2017
(7/2017)
[8/2017]
 
 
 
zobraziť
840 078/2017 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2017
(8/2017)
[10/2017]
 
 
 
zobraziť
841 079/2017 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2017
(9/2017)
[10/2017]
 
 
 
zobraziť
842 080/2017 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2017
(9/2017)
[11/2017]
 
 
 
zobraziť
843 081/2017 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2017
(10/2017)
[11/2017]
 
 
 
zobraziť
844 082/2017 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2017
(12/2017)
[2/2018]
 
 
 
zobraziť
845 083/2017 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2017
(12/2017)
[2/2018]
 
 
 
zobraziť
846 084/2017 Pragoimex TWT / Pragoimex VarioLF2+ 2017
(1/2018)
 
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 46 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (46) majú približný priemerný vek 8,7 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Bardejovská.

Posledná aktualizácia vozidiel: 4. 1. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie