DP Bratislava: vozidlá Škoda - Solaris Trollino 24M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
6901
SUU442280PB026400
Škoda - Solaris Trollino 24M 2023
(11/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6902 14617
SUU442280PB026401
Škoda - Solaris Trollino 24M 2023
(2023)
 
 
 
 
zobraziť
6903 14618
SUU442280PB026402
Škoda - Solaris Trollino 24M 2023
(2023)
 
 
 
 
zobraziť
6904 14619
SUU442280PB026403
Škoda - Solaris Trollino 24M 2023
(-)
 
 
 
 
zobraziť
6905 14620
SUU442280PB026404
Škoda - Solaris Trollino 24M 2023
(-)
 
 
 
 
zobraziť
6906 14621
SUU442280PB026405
Škoda - Solaris Trollino 24M 2023
(2023)
 
 
 
 
zobraziť
6907 14622
SUU442280PB026406
Škoda - Solaris Trollino 24M 2023
(-)
 
 
 
 
zobraziť
6908 14623
SUU442280PB026407
Škoda - Solaris Trollino 24M 2023
(9/2023)
[16.11.2023]
 
 
 
zobraziť
6909 14624
SUU442280PB026408
Škoda - Solaris Trollino 24M 2023
(-)
 
 
 
 
zobraziť
6910 14625
SUU442280PB026409
Škoda - Solaris Trollino 24M 2023
(-)
 
 
 
 
zobraziť
6911 14626
SUU442280PB026410
Škoda - Solaris Trollino 24M 2023
(-)
 
 
 
 
zobraziť
6912 14627
SUU442280PB026411
Škoda - Solaris Trollino 24M 2023
(-)
 
 
 
 
zobraziť
6913 14628
SUU442280PB026412
Škoda - Solaris Trollino 24M 2023
(2023)
 
 
 
 
zobraziť
6914 14629
SUU442280PB026413
Škoda - Solaris Trollino 24M 2023
(-)
 
 
 
 
zobraziť
6915 14630
SUU442280PB026414
Škoda - Solaris Trollino 24M 2023
(2023)
 
 
 
 
zobraziť
6916 14631
SUU442280PB026415
Škoda - Solaris Trollino 24M 2023
(-)
 
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 16 vozidiel, z toho:
  • doposiaľ nezaradený do prevádzky: 15 vozidiel
  • v prevádzke: 1 vozidlo

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Trnávka.

Posledná aktualizácia vozidiel: 16. 11. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie