CHORVÁT: vozidlá Isuzu Turquoise

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
TN-262DH
NNAMMA4LE02000117
Isuzu Turquoise 2004
 
[2010]
 
3/2017
 
zobraziť
TN-006DT
NNAMMA4LE02000362
Isuzu Turquoise 2006
 
[3/2012]
(12/2017)
12/2017
 
zobraziť
TN-521FV
NNAM0ATLE02000216
Isuzu Turquoise 2012
(2/2019)
[2/2019]
 
 
 
zobraziť
TN-544FD
NNAM0ZALE02001424
Isuzu Turquoise 2008
(10/2016)
[11/2016]
 
 
 
zobraziť
TN-209ET
NNAMMA4LE02000133
Isuzu Turquoise 2004
(8/2015)
[9/2015]
(8/2019)
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 5 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 2 vozidlá
  • predaný inému dopravcovi: 1 vozidlo
  • vyradený: 1 vozidlo
  • odstavený (dočasne): 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (3) majú približný priemerný vek 14 rokov.

Posledná aktualizácia vozidiel: 12. 7. 2021.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie