DP Bratislava: vozidlá Iveco Urbanway 10,5M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-137RK 2401
VNE4024M100309433
Iveco Urbanway 10,5M 2017
(12/2017)
[14.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-039SC 2402
VNE4024M300309465
Iveco Urbanway 10,5M 2017
(12/2017)
[14.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-485SC 2403
VNE4024M000309469
Iveco Urbanway 10,5M 2017
(12/2017)
[14.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-471SC 2404
VNE4024M400309474
Iveco Urbanway 10,5M 2017
(12/2017)
[14.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-491SC 2405
VNE4024M300309479
Iveco Urbanway 10,5M 2017
(12/2017)
[16.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-484SC 2406
VNE4024MX00309480
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[17.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-023SC 2407
VNE4024M700309484
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[18.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-103SB 2408
VNE4024M600309489
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[14.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-109SB 2409
VNE4024M900309499
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[15.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-022SC 2410
VNE4024M500309502
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[14.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-464SC 2411
VNE4024M400309510
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[15.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-487SC 2412
VNE4024MX00309513
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[13.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-783SC 2413
VNE4024M100309514
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[13.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-661SC 2414
VNE4024M900309518
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[16.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-682SB 2415
VNE4024M000309519
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[13.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-773SC 2416
VNE4024M400309524
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[16.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-680SC 2417
VNE4024MX00309527
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[16.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-669SC 2418
VNE4024M100309528
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[15.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-697SC 2419
VNE4024M900309535
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[16.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-699SC 2420
VNE4024M200309540
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[3/2018]
 
 
 
zobraziť
BL-663SC 2421
VNE4024M400309541
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[16.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-778SC 2422
VNE4024M600309542
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[16.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-748SC 2423
VNE4024M100309545
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[13.3.2018]
 
 
 
zobraziť
BL-794SC 2424
VNE4024M500309550
Iveco Urbanway 10,5M 2018
(2018)
[14.3.2018]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 24 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 23 vozidiel
  • v dielňach/v oprave: 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (24) majú približný priemerný vek 6,2 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Vozovňa Trnávka: 12 vozidiel
  • Vozovňa Jurajov dvor: 12 vozidiel
Posledná aktualizácia vozidiel: 14. 4. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie