DP mesta Žiliny: vozidlá Iveco Urbanway 12M Full Hybrid

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
ZA-065HY 151
VNE4126M200309466
Iveco Urbanway 12M Full Hybrid 2018
 
[6/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-789HU 152
VNE4126M500309655
Iveco Urbanway 12M Full Hybrid 2018
 
[5/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-182HV 153
VNE4126M600309681
Iveco Urbanway 12M Full Hybrid 2018
 
[6/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-954HU 154
VNE4126M700309687
Iveco Urbanway 12M Full Hybrid 2018
 
[6/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-923HU 155
VNE4126M900309688
Iveco Urbanway 12M Full Hybrid 2018
 
[6/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-770HU 156
VNE4126M400309694
Iveco Urbanway 12M Full Hybrid 2018
 
[6/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-968HU 157
VNE4126MX00309697
Iveco Urbanway 12M Full Hybrid 2018
 
[6/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-175HV 158
VNE4126M100309698
Iveco Urbanway 12M Full Hybrid 2018
 
[6/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-186HV 159
VNE4126M100309703
Iveco Urbanway 12M Full Hybrid 2018
 
[6/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-183HV 160
VNE4126M000309708
Iveco Urbanway 12M Full Hybrid 2018
 
[6/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-946HU 161
VNE4126M400309713
Iveco Urbanway 12M Full Hybrid 2018
 
[6/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-171HV 162
VNE4126M100309717
Iveco Urbanway 12M Full Hybrid 2018
 
[6/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-922HU 163
VNE4126M300309718
Iveco Urbanway 12M Full Hybrid 2018
 
[6/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-952HU 164
VNE4126M400309727
Iveco Urbanway 12M Full Hybrid 2018
 
[6/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-951HU 165
VNE4126M800309732
Iveco Urbanway 12M Full Hybrid 2018
 
[6/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-627HT 166
VNE4126MX00309733
Iveco Urbanway 12M Full Hybrid 2018
 
[6/2018]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 16 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (16) majú približný priemerný vek 5 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Košická.

Posledná aktualizácia vozidiel: 8. 10. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie