DP Bratislava: vozidlá Solaris Urbino 10 III

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-606US 2001 14053
SUU241103EB014053
Solaris Urbino 10 III 2014
(10/2014)
[10/2014]
 
 
 
zobraziť
BL-990IH 2002 14054
SUU241103EB014054
Solaris Urbino 10 III 2014
(11/2014)
[11/2014]
 
 
 
zobraziť
BL-330IM 2003 14055
SUU241103EB014055
Solaris Urbino 10 III 2014
(11/2014)
[11/2014]
 
 
 
zobraziť
BL-153IL 2004 14056
SUU241103EB014056
Solaris Urbino 10 III 2014
(11/2014)
[11/2014]
 
 
 
zobraziť
BL-787IF 2005 14057
SUU241103EB014057
Solaris Urbino 10 III 2014
(11/2014)
[11/2014]
 
 
 
zobraziť
BL-082JO 2006 14770
SUU241103FB014770
Solaris Urbino 10 III 2015
(5/2015)
[26.5.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-628JP 2007 14771
SUU241103FB014771
Solaris Urbino 10 III 2015
(5/2015)
[26.5.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-621JP 2008 14772
SUU241103FB014772
Solaris Urbino 10 III 2015
(5/2015)
[27.5.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-796JO 2009 14773
SUU241103FB014773
Solaris Urbino 10 III 2015
(5/2015)
[26.5.2015]
 
 
 
zobraziť
BL-790JP 2010 14774
SUU241103FB014774
Solaris Urbino 10 III 2015
(21.5.2015)
[27.5.2015]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 10 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (10) majú približný priemerný vek 9,5 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Jurajov dvor.

Posledná aktualizácia vozidiel: 3. 5. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie