DP mesta Žiliny: vozidlá Solaris Urbino 12 III

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
ZA-971GC 25 14197
SUU241163EB014197
Solaris Urbino 12 III 2014
(11/2014)
[11/2014]
 
 
 
zobraziť
ZA-192GD 26 14198
SUU241163EB014198
Solaris Urbino 12 III 2014
(11/2014)
[11/2014]
 
 
 
zobraziť
ZA-097GD 27 14199
SUU241163EB014199
Solaris Urbino 12 III 2014
(11/2014)
[11/2014]
 
 
 
zobraziť
ZA-929GC 28 14200
SUU241163EB014200
Solaris Urbino 12 III 2014
(11/2014)
[11/2014]
 
 
 
zobraziť
ZA-116GC 29 14201
SUU241163EB014201
Solaris Urbino 12 III 2014
(11/2014)
[11/2014]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 5 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (5) majú približný priemerný vek 10 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Košická.

Posledná aktualizácia vozidiel: 21. 10. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie