DP mesta Žiliny: vozidlá Solaris Urbino 12 IV

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
ZA-107HS 61 19018
SUU241163JB019018
Solaris Urbino 12 IV 2018
(4/2018)
[4/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-477IA 62 19514
SUU241163JB019514
Solaris Urbino 12 IV 2018
(10/2018)
[10/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-296IA 63 19515
SUU241163JB019515
Solaris Urbino 12 IV 2018
(10/2018)
[10/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-478IA 64 19516
SUU241163JBO19516
Solaris Urbino 12 IV 2018
(10/2018)
[10/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-467IA 65 19517
SUU241163JB019517
Solaris Urbino 12 IV 2018
(10/2018)
[10/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-614IA 66 19518
SUU241163JB019518
Solaris Urbino 12 IV 2018
(10/2018)
[10/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-600IA 67 19519
SUU241163JB019519
Solaris Urbino 12 IV 2018
(10/2018)
[10/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-936HZ 68 19520
SUU241163JB019520
Solaris Urbino 12 IV 2018
(10/2018)
[10/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-582IA 69 19521
SUU241163JB019521
Solaris Urbino 12 IV 2018
(10/2018)
[10/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-812IA 70 19522
SUU241163JB019522
Solaris Urbino 12 IV 2018
(10/2018)
[10/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-160IB 71 19523
SUU241163JB019523
Solaris Urbino 12 IV 2018
(10/2018)
[10/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-174IB 72 19524
SUU241163JB019524
Solaris Urbino 12 IV 2018
(10/2018)
[10/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-037IB 73 19525
SUU241163JB019525
Solaris Urbino 12 IV 2018
(10/2018)
[10/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-165IB 74 19526
SUU241163JB019526
Solaris Urbino 12 IV 2018
(10/2018)
[10/2018]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 14 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (14) majú približný priemerný vek 4 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Košická.

Posledná aktualizácia vozidiel: 16. 2. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie