eurobus

skorší názov: SAD - Košická dopravná spoločnosť
skorší názov: SAD Košice
skorší názov: SAD Rožňava
skorší názov: SAD Spišská Nová Ves
skorší názov: ČSAD Rožňava
skorší názov: ČSAD Spišská Nová Ves
skorší názov: ČSAD Košice
sídlo: Staničné námestie 9, 042 04 Košice
krajina: Slovensko (Košický kraj)
web: www.eurobus.sk

Podnik ČSAD Košice bol od roku 1960 dopravnými závodmi 1003 (osobná doprava) a 1004 (nákladná doprava) krajského národného podniku ČSAD Košice a zároveň v Košiciach bolo sídlo tohto krajského podniku. Okrem hlavného závodu v Košiciach mal DZ 1003 ešte prevádzku v Moldave nad Bodvou. V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Košice na štátny podnik.

V roku 1993 došlo k vyčleneniu nákladnej dopravy (v Košiciach celého závodu 1004 do NAD Košice) do podnikov NAD a osobná doprava (závod 1003 aj s prevádzkou v Moldave nad Bodvou) bola vyčlenená do štátneho podniku SAD Košice.

V roku 1995 došlo k vyčleneniu dopravného závodu 1003 (vrátane prevádzky v Moldave nad Bodvou) do nového štátneho podniku Slovenská autobusová doprava Košická dopravná spoločnosť (skrátene SAD KDS).

V roku 1999 došlo tiež k zrušeniu štátnych podnikov SAD Rožňava a SAD Spišská Nová Ves a ich pripojeniu k SAD KDS.

SAD KDS bola v roku 2001 pretransformovaná na akciovú spoločnosť a v roku 2007 premenovaná na eurobus.

Spoločnosť zabezpečuje prímestskú dopravu v okresoch Košice, Košice - okolie, Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica, mestskú dopravu v Spišsskej Novej Vsi a Rožňave a viacero diaľkových a medzinárodných liniek pod záštitou Eurolines.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 609 vozidiel, z toho 603 v majetku a 6 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 13. 12. 2018.

Rýchle vyhľadávanie