NITRANS MG

sídlo: Mostná 13, 949 01 Nitra
web: http://www.nitrans.sk/

Spoločnosť vznikla rozdelením pôvodnej firmy Nitrans na dve spoločnosti - Nitrans MG a Nitrabus. Dopravca vykonáva zvoz zamestnancov pre bulharskú firmu ENEMONA, ktorá vykonáva rekonštrukciu pre jadrovú elektráreň v Mochovciach.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 25 vozidiel z toho 23 v majetku a 2 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Rýchle vyhľadávanie