Július Vodička

sídlo: Na výhliadke 39, 943 01 Štúrovo

Dopravca vykonávajúci zájazdovú dopravu.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 6 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie