SAD Banská Bystrica

terajší názov od 2007
skorší názov (od 1995): SAD BBDS
skorší názov (od 1993): SAD Brezno
skorší názov (od 1993): SAD Banská Bystrica
skorší názov (od 1989): ČSAD Brezno
skorší názov (od 1949): ČSAD Banská Bystrica
sídlo: Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)
web: www.sadbb.sk
Podnik ČSAD Banská Bystrica bol od roku 1960 dopravným závodom 901 krajského národného podniku ČSAD Banská Bystrica. V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Banská Bystrica na štátny podnik a v roku 1990 došlo k osamostatneniu prevádzky Brezno do nového dopravného závodu 917, pod ktorý patrila aj prevádzkareň v Podbrezovej.
V roku 1993 došlo k vyčleneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola vyčlenená do štátneho podniku SAD Banská Bystrica.
V roku 1995 došlo k vyčleneniu dopravného závodu 901 do nového štátneho podniku Slovenská autobusová doprava Banskobystrická dopravná spoločnosť (skrátene SAD BBDS) a závodu 917 do štátného podniku Slovenská autobusová doprava Brezno (skrátene SAD Brezno). V októbri 1999 došlo k zrušeniu SAD Brezno a pripojeniu k SAD BBDS.
SAD BBDS bola v roku 2001 transformovaná na akciovú spoločnosť, v roku 2005 do nej majetkovo vstúpila spoločnosť ČSAD Ostrava a v roku 2007 bola späť premenovaná na SAD Banská Bystrica.

Spoločnosť prevádzkovala prímestskú dopravu v okresoch Banská Bystrica a Brezno, niekoľko diaľkových a medzinárodných liniek. Od roku 1963 prevádzkovala mestskú dopravu v Banskej Bystrici (vrátane trolejbusovej dopravy).

Útlm dopravnej činnosti sa začal v roku 2005, kedy mesto Banská Bystrica odmietlo kryť stratu z prevádzkovania MHD. Pri výbere nového dopravcu uspela spoločnosť SAD Zvolen, ktorá ju prevzala od 1.1.2006, no bez trolejbusov. Jej nástup sa niesol v duchu nedostatku vozidiel a značných organizačných problémov. Premávku trolejbusov sa podarilo obnoviť koncom roka 2007 v réžii DP mesta Banská Bystrica, ktorý si prenajal infraštruktúru od SAD BBDS.
Medzičasom sa oslabila pozícia spoločnosti aj v prímestskej doprave. Prvé linky prevzala SAD Zvolen na základe novovydaných licencií od 1.1.2007. BBDS úspešne namietala nezákonnosť rozhodnutia, no k náprave aj tak nedošlo. Spor sa ďalej prehlboval - VÚC prestal uhrádzať straty z prevádzky zvyšných liniek; z výberového konania na nových dopravcov v kraji, vypísaného na jeseň 2008, bola spoločnosť vylúčená. BBSK uzatvoril novú zmluvu so SAD Zvolen, v reakcii na predčasný úbytok vodičov bola SAD Banská Bystrica donútená zastaviť premávku PAL už 27.11.2008. Na konci roka dojazdili aj komerčné linky a ich trasy prevzali súkromní dopravcovia. Majetok spoločnosti bol postupne rozpredaný, staré autobusy pripravené na nasadenie v prípade navrátenia licencií boli zošrotované. V januári 2010 sa celá trolejbusová doprava vrátane infraštruktúry, vozidiel a vozovne Kremnička predala mestu Banská Bystrica. Posledným významným majetkom bol nedokončený skelet autobusovej stanice, aj ten však nakoniec odkúpil súkromný investor a nahradil ho novostavbou. čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
EOS 2 vozidlá
Granus 6 vozidiel
Ikarus 61 vozidiel
30 30
Irisbus 12 vozidiel
Iveco 6 vozidiel
Jelcz 2 vozidlá
Karosa 308 vozidiel
MAN 3 vozidlá
Mercedes-Benz 12 vozidiel
OASA 1 vozidlo
Renault 2 vozidlá
Saurer 1 vozidlo
Škoda 9 vozidiel
SOR 3 vozidlá
TAM 4 vozidlá
Tatra 1 vozidlo
Van Hool 1 vozidlo

Zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 491 vozidiel, z toho 486 v majetku a 5 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 5. 8. 2022.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie