DP mesta Banská Bystrica

terajší názov od 2007
skorší názov (od 1996): Mestská hromadná doprava Banská Bystrica
skorší názov (od 1949-1963): Dopravné závody mesta Banskej Bystrice
sídlo: Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)
web: www.dpmbb.eu
predošlé sídlo: Čsl. armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Korene Dopravného podniku siahajú do obdobia po druhej svetovej vojne, prvá linka MHD bola spustená 1. mája 1950. Od 1.1.1963 však prevzala výkony MHD spoločnosť ČSAD Banská Bystrica.
V roku 1996 sa mesto rozhodlo získať väčší dosah na stav MHD. Koncom roka založilo akciovú spoločnosť Mestská hromadná doprava Banská Bystrica a začalo prostredníctvom nej investovať do postupného rozširovania trolejbusovej siete a nákupu vozidiel (spolu 36 ks), ktoré následne prenajímalo SAD BBDS. Po zmene dopravcu MHD (1.1.2006) boli vozidlá po istých sporoch prenajaté spoločnosti SAD Zvolen, neskôr však stratili využitie. Časť z nich sa následne podarilo prenajať DPB, ostatné slúžili príležitostnej doprave.

Prvou vlastnou dopravnou aktivitou bolo sprevádzkovanie minibusových liniek v októbri 2006 (premávali do konca roku 2011). V rovnakom čase si spoločnosť od SAD BBDS prenajala t. č. nevyužívanú trolejovú infraštruktúru i časť flotily trolejbusov. Premávku na pôvodne trolejbusových linkách sa podarilo obnoviť od 10.11.2007, SAD Zvolen sa však trás odmietla vzdať. DPMBB preto ako odvetu voči paralelným spojom zaviedol od 8.2.2008 "kyvadlovú dopravu" autobusmi z centra do Sásovej. Spor sa podarilo ukončiť až rokovaniami v auguste 2008.
Ku dňu 1.2.2010 došlo k odkúpeniu celej prevádzky trolejbusovej dopravy vrátane Vozovne Kremnička od SAD Banská Bystrica za 2 milióny eur. V rovnakom čase sa začali ako záložné vozidlá za trolejbusy využívať aj dovtedy odstavené autobusy.
Koncom roka 2010 získal 51% akcií dopravného podniku dopravca SAD Zvolen.

Dnes dopravný podnik prevádzkuje i autobusovú stanicu (Terminal Vlak Bus Shopping). čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 142 vozidiel, z toho 126 v majetku a 16 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 14. 4. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie