DP Banská Bystrica

sídlo: Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)
web: www.dpmbb.eu

predtým Mestská hromadná doprava Banská Bystrica a.s., Čsl. armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Dopravca prevádzkuje časť výkonu MHD v Banskej Bystrici, konkrétne trolejbusové a minibusové linky. Od 01/2012 už len trolejbusové, pretože minibusy boli zrušené.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 131 vozidiel, z toho 97 v majetku a 34 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 13. 3. 2019.

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 75226 náhľad fotky 75232 náhľad fotky 75231 náhľad fotky 75230 náhľad fotky 75023 náhľad fotky 75022 náhľad fotky 75027 náhľad fotky 74227 náhľad fotky 74228 náhľad fotky 73911