DP Banská Bystrica

sídlo: Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)
web: www.dpmbb.eu

predtým Mestská hromadná doprava Banská Bystrica a.s., Čsl. armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Dopravca prevádzkuje časť výkonu MHD v Banskej Bystrici, konkrétne trolejbusové a minibusové linky. Od 01/2012 už len trolejbusové, pretože minibusy boli zrušené.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 131 vozidiel, z toho 97 v majetku a 34 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 29. 12. 2018.

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 73270 náhľad fotky 73269 náhľad fotky 73271 náhľad fotky 72925 náhľad fotky 72840 náhľad fotky 72876 náhľad fotky 72875 náhľad fotky 72874 náhľad fotky 72873 náhľad fotky 72872