DP Banská Bystrica

sídlo: Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)
web: www.dpmbb.eu

predtým Mestská hromadná doprava Banská Bystrica a.s., Čsl. armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Dopravca prevádzkuje časť výkonu MHD v Banskej Bystrici, konkrétne trolejbusové a minibusové linky. Od 01/2012 už len trolejbusové, pretože minibusy boli zrušené.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 134 vozidiel, z toho 100 v majetku a 34 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 19. 7. 2019.

Rýchle vyhľadávanie