ROŠERO-P

sídlo: Sadová 14/a 052 01 Spišská Nová Ves
krajina: Slovensko (Košický kraj)
web: www.rosero.sk
V zozname sú zaradené aj autobusy bývalého dopravcu Euroway, ktorý má spoločnú vlastnícku štruktúru s ROŠERO-P.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 172 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
Posledná úprava: 17. 7. 2019.

Rýchle vyhľadávanie