Granus - travel

terajší názov od 1994
sídlo: Pribinova 276, 960 01 Zvolen
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)
web: www.granustravel.sk
Táto dopravná spoločnosť niesla postupom času viacero rôznych mien - Granus Trans Slovakia, Granus - trans Zvolenská dopravná spoločnosť, GRANUS - TRANSPORT či Granus - travel. Prvá zo spoločností vznikla už v roku 1992, no predmet autobusovej dopravy mala zapísaný až od 20.1.1994.

V počiatkoch sa spoločnosť venovala najmä prevádzkovaniu medzinárodných liniek:
601801 Banská Bystrica - Zvolen - Nitra - Bratislava - Firenze - Roma, ide o najstaršiu známu linku. V 90. rokoch bola prevádzkovaná v spolupráci s nitrianskym dopravcom DAK. Pravdepodobne ju neskôr nahradila linka 807812.
601810 Banská Bystrica - Battipaglia, pravdepodobne neskôr nahradená linkou 807817.
601811 Banská Bystrica - London - Cambridge, licencia vydaná v roku 2004, premávala od 15.5.2005, avšak nemala dlhé trvanie.
606704 (v ČR 000018) Praha (CZ) - Lučenec - Praha (SK), prevzatá od 1.9.2002 po CK Belovtour. Od roku 2005 na nej boli vedené spoje až po Košice, 3.6.2005 bola na nej pozastavená premávka a nahradil ju Turancar, u ktorého však zrejme tiež nemala dlhé trvanie - na trase začala v roku 2006 jazdiť spoločnosť LuckyTrans.
102815 Bratislava – Košice - Ľvov, vznikla pred rokom 2001, v nultých rokoch bola predĺžená cez Žytomyr do Kyjeva.
802826 Košice – Žilina/Zvolen - Bratislava - Frankfurt - Liège - Brusel - Antverpy, fungovala v nultých rokoch, dojazdila v roku 2005.
802830 Košice - Bratislava - Graz - Benátky - Bologna - Foggia - Neapol - Battipaglia (do 12/2003 začínala v B. Bystrici), po roku 2008 bola skrátená z Foggie po Vieste. Doložená je ešte v roku 2009, potom bola pravdepodobne zlúčená s linkou 807817.
807812 Michalovce - Košice - Prešov - Ružomberok - Zvolen - Prievidza - Nitra - Bratislava - Dobiaco - Verona - Benátky - Pisa - Bologna - Florencia - Perugia -Rím, po roku 2007 presmerovaná cez južné Slovensko a neskôr skrátená po Perugiu.
807817 Michalovce - Košice - Zvolen - Bratislava - Bologna – Termoli – Foggia - Vieste (vybrané spoje pokračovali: Neapol - Battipaglia). Táto linka bola poslednou známou prevádzkovanou linkou. Na stránke dopravcu bol cestovný poriadok s platnosťou od 01.10.2010, no toho času už nejazdila. Nahradil ju TURANCAR linkou 807816.
Jazdila tiež na linke Praha - Michalovce, avšak licenčné číslo ani doba prevádzky takejto linky nie sú známe.

V roku 2004 sa spoločnosť zviditeľnila aktivitami v materskom regióne. Od apríla sa stal Granus Trans nájomcom a prevádzkovateľom autobusovej stanice vo Zvolene, avšak vzhľadom na nesplatenie prvej splátky bola zmluva zo strany mesta hneď v lete 2004 ukončená a stanica sa opäť dostala do nájmu SAD Zvolen.
Vstupom do vnútroštátnej dopravy bola snaha vytvoriť od 1.6.2004 lacnejšie a pohodlnejšie spojenie Banskej Bystrice a Zvolena ako alternatívu voči spojom SAD. Išlo o linky:
611420 Zvolen, Sekier, sídlisko - Banská Bystrica
611421 Zvolen, Zlatý Potok - Banská Bystrica, AS
611422 Zvolen, Zlatý Potok - Banská Bystrica, Rooseveltova nem.
Spoločnosť však nezvládla konkurovať zníženým cenám SAD a linky boli od marca 2005 zrušené.

V roku 2009 prevzali po BBDS linku 603701 Brezno - Brno, ale jej cestovné poriadky boli iba na stránke dopravcu. Na cp.sk ani na zastávkach po trase neboli vyvesené. V roku 2010 linku prevzal dopravca MJC.

Spoločnosť ukončila činnosť v roku 2010 a rozpredala svoje vozidlá. čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 25 vozidiel (všetky v majetku).
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: dnes.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie