DOPA-TOUR

sídlo: P.J. Šafárika 6, 927 01 Šaľa
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.dopatour.sk

Spol. vznikla rozdelením spol. DO-PA, s.r.o. na DOPA-SERVIS, s.r.o a DOPA-TOUR, s.r.o.

Dopravca zabezpečuje zmluvnú dopravu pre FOXCONN Nitra

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 32 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 16. 7. 2019.

Rýchle vyhľadávanie