Igor Vavro - IVAR

skorší názov: V A V R O nákladná doprava
sídlo: Matice slovenskej 5/9, Prievidza 971 01
krajina: Slovensko (Trenčiansky kraj)
Spoločnosť už dlhé roky nevykonáva dopravnú činnosť.

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
PD 77-15 29963
TMKL73540LM029963
Karosa LC 735.1011 1990
(199x)
[199x]
(2000)
2000
 
zobraziť
PD 87-37 Karosa LC 736.00 198x
 
[199x]
(1996)
?
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky
ďalšie fotky