Autobusová doprava Púchov

sídlo: Trenčianska 460, 020 01 Púchov
krajina: Slovensko (Trenčiansky kraj)
web: www.mhdpuchov.sk
Štátny podnik NAD Púchov vznikol v roku 1993 rozdelením ČSAD na podniky SAD a NAD. Privatizáciou bol jeho majetok vložený do novovzniknutej spoločnosti Autobusová doprava Púchov. Napriek názvu sa firma pôvodne špecializovala na nákladnú dopravu.

Po tom, ako v januári 2006 požadoval dovtedajší dopravca MHD v Púchove - SAD Trenčín - výrazné zvýšenie kompenzácií za stratu z prevádzky, mesto sa rozhodlo licenciu mu neobnoviť a zverilo MHD spoločnosti ADP. Tá začala zabezpečovať jednu okružnú linku, no po niekoľkých dňoch sa stiahla. SAD Trenčín totiž napadla postup na súde a pokračovala v prevádzkovaní pôvodných liniek. Definitívne dojazdila až 5.5.2008 po zamietavom rozhodnutí súdu.
Prevádzkovanie MHD následne prebrala ADP. čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 20 vozidiel (všetky v majetku).
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 25. 9. 2020.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie