Doprastav

sídlo: Drieňova 27, 826 56 Bratislava
krajina: Slovensko (Bratislavský kraj)
web: www.doprastav.sk

Spoločnosť Doprastav síce nie je dopravnou firmou, ale na prepravu svojich zamestnancov používa mnoho rôznych autobusov.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 24 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 9. 8. 2019.

Rýchle vyhľadávanie