Arriva Michalovce

skorší názov: SAD Michalovce
skorší názov: SAD Kráľovský Chlmec
skorší názov: SAD Trebišov
skorší názov: ČSAD Trebišov
skorší názov: ČSAD Michalovce

staršie logá

skôr

od 2013
sídlo: Lastomírska 1, 071 80 Michalovce
krajina: Slovensko (Košický kraj)
web: www.sadmi.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Michalovce (DZ 1005) a ČSAD Trebišov (DZ 1010) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Košice.
Pod ČSAD Michalovce patrili ďalšie dve prevádzky (Sobrance a Kráľovský Chlmec).
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Košice, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1995 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Michalovce (bývalý OZ 1005), SAD Trebišov (bývalý OZ 1010) a SAD Kráľovský Chlmec (bývalý OZ 1016).

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Michalovce.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Michalovce na akciovú spoločnosť vstupom maďarského kapitálu od spoločnosti EUROBUS-INVEST Budapest, ktorá je od roku 2008 súčasťou britského koncernu ARRIVA (od roku 2010 v majetku Deutsche Bahn).

V septembri 2013 došlo k zmene názvu spoločnosti zo SAD Michalovce na ARRIVA Michalovce v dôsledku vzniku centrály spoločnosti Arriva na Slovensku.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov, niekoľko diaľkových a medzinárodných liniek a mestskú dopravu v Trebišove. Do 31.12.2011 firma prevádzkovala MHD aj v Michalovciach, kde ich od 1.1.2012 nahradila spoločnosť DZS-M.K.TRANS.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 490 vozidiel, z toho 488 v majetku a 2 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 14. 4. 2019.

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 74762 náhľad fotky 75562 náhľad fotky 75560 náhľad fotky 75561 náhľad fotky 75566 náhľad fotky 75565 náhľad fotky 75564 náhľad fotky 75563 náhľad fotky 75190 náhľad fotky 74755