Obec Radzovce

sídlo: Radzovce 506, 985 58
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)
web: www.radzovce.sk

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
LC-582AX 11400 Karosa LC 735.00 1985
(1996)
[1996]
(2005)
2005
 
zobraziť
LC-335AX 24756
TMKL73540KM024756
Karosa LC 735.40 1989
(5/2005)
[5/2005]
(10/2017)
10/2017
 
zobraziť
LC-929CU 7680
TMKC610744M007680
Karosa C 956.1074 Axer 12M 2004
(4/2017)
[4/2017]
 
 
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie