Obec Čáry

sídlo: M.Kollára 53, 908 43 Čáry
krajina: Slovensko (Trnavský kraj)
web: www.cary.sk

Obec Čáry s približne 1300 obyvateľmi sa rozprestiera v západnej časti okresu Senica. Vlastnila jeden staručký autobus Karosa ŠD 11, ktorý bol odpredaný v roku 2003 a nahradila ho Karosa LC 735.00. Tá bola začiatkom roka 2012 odpredaná z dôvodu nevyužitia niekam do okolia Košíc. Obec tak už nevlastní žiadny autobus.

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
SE 86-26 16193 Karosa ŠD 11.2040 T 1978
 
[?]
 
11/2003
 
zobraziť
SE-969AM 14658 Karosa LC 735.00 1986
(7/2003)
[7/2003]
(2012)
2/2012
[2012]
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie