CHORVÁT

sídlo: 9. Mája 469, 913 21 Trenčianska Turná
krajina: Slovensko (Trenčiansky kraj)
web: www.chorvatbus.sk

predtým František Chorvát, 9. Mája 469, 913 21 Trenčianska Turná, starý web: http://www.chorvat.szm.com/

Súkromná spoločnosť zameraná na mnoho rôznych činností, vo sfére dopravy predovšetkým na nepravidelnú autobusovú dopravu. Okrem iného prevádzkujú niekoľko liniek zmluvnej dopravy pre TESCO (dopravu zamestnancov pre TESCO distribučné centrum Beckov, do 1.11.2013 aj zákaznícke linky pre TESCO Piešťany a pod.).

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 68 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 2. 8. 2019.

Rýchle vyhľadávanie